Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

V únoru letošního roku se všichni žáci třetího ročníku seznámili s moderním způsobem výpočtu krmných dávek pro skot. Porgam Taurinut, který pracuje v jakémkoliv internetovém prohlížeči byl pro žáky velmi zajímavý a vydržli dvě vyučovací hodiny i bez přestávky intenzivně pracovat. odborný poradce firmy SCHAUMANN ČR s.r.o. Ing. Petr Sobola a specialista pro skot Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. se všm věnovali s maximálním nasazením.
Na konci výuky se zajímali i další zásady ve výživě hospodářských zvířat, mnohé otázky směřovaly i k výživě koní.

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111