Praxe do škol - otevřený projekt pro všechny zemědělské školy


Celý projekt je založen na poskytování nejnovějších informací studentům zemědělských škol. Všem školám nabízíme možnost využití programu TAURINUTpro výpočet krmných dávek pro skot a systému MOOML, který je určen pro organizaci a řízení a profesionální analýzu stáda skotu.

 

Oba zmiňované programy jsou představeny zástupci firmy SCHAUMANN ČR s.r.o. a krok za krokem společně se studenty projdeme všechny možnosti využití programů.

 

Spočteme společně smysluplné a v praxi fungující krmné dávky pro všechny kategorie skotu. Při práci se systémem MOOML se studenti mohou seznámit s důležitými i zajímavými daty které umožní vidět každé jednotlivé zvíře ve stádě se všemi podrobnostmi. Vždy první vyučovací hodiny (ideálně 2-3) vede odborník firmy SCHAUMANN ČR s.r.o., dále již pracují studenti pod vedením svým profesorů.

 

Nabízíme i další poskytnutí informací z naší práce – poradenství v chovu a výživě hospodářských zvířat – besedy, výuka výživy hospodářských zvířat apod.

 

Programy jsou k dispozici pro studenty i profesory zemědělských škol bez jakéhokoliv omezení po neomezenou dobu.

 

Napište nám, rádi k vám přijedeme a domluvíme se na ideální model pro vaši školu.

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094