Travní směsi z programu GREENSTAR spojují výhody pro pěstování a výrobu krmiv


Logo GREENSTAR

Cíle pěstování meziplodin mohou být velmi různorodé. V závislosti na regionu musí být připraveny zásoby krmiv na zimu. Aktuálně je nutné zabývat se také splněním podmínek "greeningu". GREENSTAR-výrobky nabízí pro tyto cíle využití vhodné směsi meziplodin. 

 

 

 

 

 

Dvouleté využití

 

Travní směs GREENSTAR AF1 je díky zastoupení odrůd ideální, po přezimování, pro jarní využití jako krmivo nebo pro celý užitkový rok. Tato směs může být kombinována se směsí jetelů GREENSTAR DUO pro získání vysokých výnosů proteinu na hektar.

Výsev směsi GREENSTAR TRIPPEL-N po hlavní plodině přináší vysoce hodnotné objemné krmivo, které může být na jaře posečeno. Příklady z praxe ukazují, že pěstování GREENSTAR TRIPPEL-N pomáhá snížit nákup proteinových i energetických krmiv.

 

Zimní ozelenění

 

Pro zimní ozelenění se nabízí využít rovněž směs meziplodin GREENSTAR H-PLUS, která vytváří bohatou kořenovou hmotu, a zásobuje tak půdu humusotvorným organickým materiálem. Rychle rostoucí směs klíčí při nízké teplotě půdy, takže výsev je možný také po sklizni kukuřice. Obrůst na jaře je vhodný pro využití jako krmivo. 

 

Výhody jemnolisté kostřavy rákosovité

 

Vysoké výnosy, nejvyšší kvalita krmiva a enormní růst kořenů předurčují jemnolistou kostřavu rákosovitou pro pěstování jako krmivo pro dojnice. Velká odolnost umožňuje využívat porost po výsevu po dobu 5 let. Hluboký kořenový systém jemnolisté kostřavy rákosovité je schopen využít živiny z hlubších půdních vrstev, kam běžné travní druhy nedosáhnou. Tím lze také vysvětlit lepší toleranci jemnolisté kostřavy rákosovité vůši suchu. Silný a hluboký kořenový systém  je schopen přijmout více dusíku a využít ho pro obrůst hmoty.

 

Aktuálním tématem pro diskusi je rovněž zabránění vymývání nitrátů, což je dalším pozitivem při pěstování jemnolisté kostřavy rákosovité. Výhody jemnolisté kostřavy rákosovité z programu GREENSTAR STRUKTUR spočívají v kombinaci vysokých výnosů hmoty, vysoké stravitelnosti vlákniny a vysokých výnosů dusíkatých látek na hektar.

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111

 

K výrobkům