Nadace H. Wilhelma Schaumanna

Založením nadace H. Wilhelma Schaumanna se společnost SCHAUMANN rozhodla dobročinně podporovat zemědělské vědy.

 

Dobročinná podpora pomocí stipendií a darů

 

Nadace podporuje vědecký výzkum zejména pomocí stipendií a ocenění pro mladé vědce, zemědělskými a chovatelskými odbornými setkáními a předáváním darů určených pro výzkum.

 

 

Vědecké fórum "Hülsenbergské rozhovory"

 

Nejdůležitější akcí, kterou nadace H. Wilhelma Schaumanna organizuje, jsou "Hülsenbergské rozhovory". Každé dva roky zve nadace významné vědce na třídenní setkání, aby podpořila výměnu myšlenek mezi disciplínami zabývajícími se chovem hospodářských zvířat.

Další informace o nadaci a sborníky "Hülsenbergských rozhovorů" najdete na internetových stránkách nadace.

přejít na internetové stránky nadace H. Wilhelma Schaumanna