Provozní pokus ve výkrmu prasat: CERAVITAL zvyšuje rentabilitu


Zvyšovat denní přírůstek ve výkrmu s CERAVITAL

Vysoké denní přírůstky a dobrá konverze krmiva jsou základními předpoklady pro úspěšný výkrm prasat. Provozní pokus s 602 kusy prasat ve výkrmu dokládá biologické a také ekonomické přednosti CERAVITAL.

 

Kvalita a stravitelnost krmiv zvyšuje efektivitu

 

Abychom docílili vysokých denních přírůstků a dobré konverze krmiva, musí krmné dávky odpovídat požadavkům vykrmovaných prasat. Kvalita a stravitelnost komponentů musí být na vysoké úrovni. CERAVITAL v krmné dávce pomáhá zpřístupnit frakce neškrobnatých polysacharidů domácích druhů obilovin a zvyšuje se tak stravitelnost živin.

 

Metodika pokusu s CERAVITAL

 

Účinek CERAVITAL se ověřoval v praktickém pokusu, vykrmovalo se 602 prasat (Danzucht x Pietrain). Selata byla ustájena v průměrné hmotnosti cca 19 kg, zvířata byla rozdělena na kontrolní skupinu bez CERAVITAL a pokusnou skupinu s přídavkem CERAVITAL a vykrmována 105 dní do průměrné porážkové hmotnosti 107 kg.

V tekutém krmení se zkrmovaly komerční směsi pro předvýkrm a výkrm prasat z těchto komponentů: pšenice, ječmen, žito, sójový a řepkový extrahovaný šrot, pšeničný lepek a pšeničné otruby (tabulka 1).

 

Výsledek: Konverzi krmiva a denní přírůstky lze výrazně zlepšit

 

V CERAVITAL-skupině byly denní přírůstky v předvýkrmu zvýšeny o 48 g, na 800 g. Během celého výkrmu byly denní přírůstky o 30 g vyšší než v kontrolní skupině (graf 1).

 

Skupiny v pokusu se významně lišily spotřebou krmiva (graf 2). V předvýkrmu se díky CERAVITAL zlepšila konverze krmiva o 11 % na 1:2,14. Během celého výkrmu byla konverze krmiva 1:2,66, což bylo o 4 % lepší než v kontrolní skupině. Podíly libové svaloviny se s 57,4 % se nelišily.

 

Dřívější ukončení výkrmu a nižší spotřeba krmiv šetří peníze

 

Ve výsledku bylo možné prasata ve skupině s CERAVITAL vyskladnit při stejné konečné hmotnosti o 3 dny dříve než prasata v kontrolní skupině. Ušetřilo se tak 11 kg krmiva na 1 zvíře. Základem pro zpeněžení podle Rheinischer Erzeugerring bylo zlepšení denního přírůstku: 0,90 € každých 5 dní výkrmu a zlepšení konverze krmiva: 2,65 € každých 0,1 kg krmiva. Zlepšení parametrů užitkovosti ve výkrmu znamenalo ušetření produkčních nákladů ve výší 3,50 € na vykrmované prase.

 

Shrnutí

 

Zkušenosti ukazují: Rovněž při vysoké úrovni užitkovosti je možné u běžných krmných dávek dosáhnout při použití CERAVITAL vyšších denních přírůstků a lepší konverze krmiva. Produkční náklady se tak výrazně sníží. CERAVITAL se zařazuje do SCHAUMANN-programu pro prasata pro zvýšení efektivity.

Živiny v krmné dávce


 

 obsah živin v kg krmiva (88 % sušiny)  předvýkrm konec výkrmu
 hmotnost, kg ž.hmot.  19-65  > 65
 ME, MJ  13,4  12,6
 N-látky, %  17,2  14,5
 lyzin, %  1,2  0,93
 vápník, %  0,75  0,70
 fosfor, %  0,50  0,50

 

složení: ječmen, pšenice, žito, sójový a řepkový extrahovaný šrot, pšeničný lepek, pšeničné otruby, minerální látky

Denní přírůstek v předvýkrmu a během celého výkrmuDenní přírůstek (g/zvíře a den) prasat ve výkrmu "s" a "bez" CERAVITAL - převýkrm (vlevo) a celý výkrm (vpravo)

Konverze krmiva v předvýkrmu a během celého výkrmuKonverze krmiva prasat ve výkrmu "s" a "bez" CERAVITAL - předvýkrm (vlevo) a celý výkrm (vpravo)

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111