RINDAMAST: porovnání základní a prémiové varianty


Praktický pokus ve výkrmu 450 býků hnědého plemene (braunvieh) potvrzuje kvalitu produktů řady RINDAMAST, především výrobku RINDAMAST UNI ASS-CO s obsahem živých kvasinek a síry.

 

Průběh pokusu

 

Do krmivářského pokusu trvajícího 82 dnů bylo zahrnuto 450 vykrmovaných býků hnědého plemene v hmotnostní kategorii 150 až 270 kg. Pokus probíhal ve dvou oddělených skupinách se stejnými podmínkami ustájení a se stejným krmením. Jediný rozdíl spočíval v podávání minerálního krmiva. U jedné skupiny se zkrmoval RINDAMAST BASIS UNI, druhá skupina dostávala RINDAMAST UNI ASS-CO, který je v porovnání s levnějším základním produktem navíc obohacen o síru a o komplex účinných látek ASS-CO FERM.

 

Výsledek

 

Skupina, ve které se zkrmoval RINDAMAST BASIS UNI, dosáhla průměrného denního přírůstku 1258 g. Druhá skupina, kde se zkrmoval RINDAMAST UNI ASS-CO, docílila průměrného denního přírůstku 1354 g (viz graf). Při stejných podmínkách krmení se tedy podařilo dosáhnout o 96 g vyššího denního přírůstku. Na každých 100 g denního přírůstku navíc se zvyšuje zisk na jedno stájové místo zhruba o 40 - 50 € za rok.

 

Shrnutí

 

Zlepšení zdravotního stavu zvířat a zvýšení přírůstku živé hmotnosti o 7,6 % byly pro chovatele rozhodujícími kritérii, aby začal zkrmovat RINDAMAST UNI ASS-CO ve všech hmotnostních kategoriích výkrmu býků.

 

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 

SCHAUMANN-účinné látky

ASS-CO FERM
 

K výrobkům

Produkte für Mastbullen