RINDAMAST - koncept výživy pro všechny fáze výkrmu býků


Nový program pro výkrm býků RINDAMAST se skládá ze šesti výrobků, které doplňují základní krmnou dávku od předvýkrmu až po ukončení výkrmu. Zásobení esenciálními minerálními, účinnými látkami a stopovými prvky zaručuje nejlepší užitkovost ve výkrmu a jatečnou výtěžnost při jednofázovém i vícefázovém způsobu výživy a krmení býků.

 


Výrobky pro fázový výkrm býků

Počátek výkrmu

 

Výkrm býků začíná v mnoha podnicích již při odchovu mladých zvířat. Vysoké přírůstky v této fázi jsou výsledkem dobrého příjmu krmiva. Platí tato pravidla: při nákupu telat minimalizovat problémy při změně ustájení, podporovat vývoj předžaludků a změny krmiv v krmné dávce provádět pozvolna.

 

RINDAMAST STARTER cíleně doplňuje krmnou dávku v odchovu a na počátku výkrmu býčků. Vysoce využitelné stopové prvky a velmi účinné vitamíny skupiny B podporují bezproblémový přechod z odchovu do výkrmu, plynulý start výkrmu, zvýšený příjem krmiv, lepší konverzi krmiv a vyšší denní přírůstky. Zdůraznit je třeba také doplněk selenu využitelného v bachoru a v tenkém střevě.

 

Střed výkrmu

 

Pro střední fázi výkrmu jsou v programu určeny tři univerzální výrobky s rozdílným obsahem účinných látek.

 

RINDAMAST BASIS UNI umožňuje nákladově příznivý výkrm s doplněním selenu využitelného v bachoru a  v tenkém střevě.

 

RINDAMAST UNI poskytuje navíc doplnění síry, která zvyšuje stravitelnost vlákniny a podporuje fermentaci v bachoru. Přídavek síry umožňuje snížit potřebu bílkovin na 1 kg přírůstku.

 

RINDAMAST UNI ASS-CO, který je obohacen sírou a komplexem účinných látek ASS-CO FERM (živé kvasinky), přispívá ke stabilizaci hodnoty pH. Speciálně u krmných dávek s nízkým obsahem strukturální vlákniny a bohatých na energii dochází ke zlepšení stravitelnosti vlákniny, a tím ke zvýšení využití krmiv.

 

Konec výkrmu

 

V konečné fázi výkrmu dochází často k předčasnému poklesu denních přírůstků. RINDAMAST FINISHER a RINDAMAST FINISHER U zvyšují stabilitu užitkovosti ve výkrmu: vyšší přírůstek zkracuje dobu výkrmu, snižuje se spotřeba krmiv a zlepšuje se hospodárnost.

 

RINDAMAST FINISHER obsahuje vysoce stravitelné stopové prvky, vyvážené zastoupení vitamínů a selen využitelný v bachoru a v tenkém střevě. Doplněk síry zabezpečuje optimální poměr mezi dusíkem a sírou v bachoru.

 

RINDAMAST FINISHER U nabízí dodatečný zdroj nebílkovinných dusíkatých látek, je doplněn močovinou. V krmné dávce lze také snížit bílkovinné komponenty jako je řepkový nebo sójový extrahovaný šrot. Oba výrobky pro finální fázi výkrmu podporují příjem krmiva, především krmiv objemných.

 Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 
 

K výrobkům

Produkte für Mastbullen