JARNÍ CYKLUS SEMINÁŘŮ 2019 - Hotel na Farmě, Choťovice

07.02.2019 - 07.02.2019


Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, CRV Czech Republic, FarmVet s.r.o., VÚŽV, v.v.i.

Stav krmiv z roku 2018 a jejich vliv na produkci dojnic

MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. , FeedLab s.r.o.

Systém CNCPS pro výpočet dávek a rozbor krmiv

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., SCHAUMANN ČR s.r.o.

Herd Optimizer – využití genomických hodnot v praxi

Ing. Miroslav Duchoň, manažer informačních produktů, CRV Czech Republic

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D, Mendelova universita v Brně

SARA (subklinická bachorová acidóza) – tichý nepřítel vašeho stáda

MVDr. Jiří Davídek praktický veterinární lékař

Je nutné použít konzervanty při výrobě siláží?

MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D., FeedLab s.r.o.

 

Stručný program semináře.:

Prezence 11:30 – 12:00

Oběd 12:00 – 13:00

Odborné přednášky 13:00-16:00

Diskuse, občerstvení 16:00

 

Pozvánka ke stažení zde


Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111