Pokus s CERAVITAL potvrzuje zvýšení užitkovosti v počáteční fázi odchovu selat


Odchov selat klade vysoké požadavky na kvalitu krmných směsí. Čím jsou selata mladší, tím větší jsou nároky na stravitelnost krmných komponentů. Aktuální pokus ve Výukovém a pokusném středisku Futterkamp (Šlesvicko-Holštýnsko) dokládá potenciál užitkovosti doplňkového krmiva CERAVITAL v odchovu selat.

 

Speciální účinek CERAVITAL podporuje funkce látkové výměny při využití hůře stravitelných uhlovodíkových složek (součást hrubé vlákniny), při přeměně rostlinných bílkovin a při trávení tuků. Přípravek CERAVITAL se proto řadí ke standardnímu vybavení SCHAUMANN-výrobků pro výživu a krmení malých selat.

 

Metodika pokusu

 

V rámci pokusu byly použity ve středisku Futterkamp ve dvoufázovém odchovu selat osvědčené výrobky SCHAUMA FRÜH a SCHAUMA-FA II. V pokusných skupinách byl doplněn CERAVITAL, běžná dávka pro selata. Celkem byly v obou pokusných skupinách porovnávány parametry užitkovosti 240 selat při deseti opakováních. Kontrola hmotnosti v jednotlivých úsecích pokusu, při naskladnění a vyskladnění probíhala vážením jednotlivých zvířat. Jako pokusný materiál byla využita selata od prasnic vlastního stáda (genetika Danzucht a PIC) bez rozdílu pohlaví. Hmotnost při naskladnění (průměrně 8,2 kg) a stáří při odstavu (průměrně 26,5 popř. 26,7 dní) byly v pokusné i kontrolní skupině na stejné úrovni.

 

Vyšší denní přírůstek a lepší konverze krmiva s CERAVITAL

 

Po první fázi odchovu (14 dnů) byla selata převedena na krmivo pro odchov selat II. Celý pokus trval více než 40 dnů. Ve 41. dnu vážila zvířata z kontrolní skupiny průměrně 27,6 kg a zvířata z pokusné skupiny 28,0 kg. S průměrným přírůstkem 490 g bylo celkově dosaženo u obou skupin v pokusu vysoké úrovně užitkovosti.

 

Při sledování rozdílů v užitkovosti mezi kontrolní a pokusnou skupinou byly především patrné vysoké rozdíly v obou prvních týdnech odchovu (graf č. 1). Při téměř stejném denním příjmu krmiva (333 g oproti 340 g na den) byl ve skupině s CERAVITAL dosažen o 12 % vyšší přírůstek. Zhodnocení krmiva bylo v této fázi o více než 0,1 kg na 1 kg přírůstku lepší (graf č. 2). Na 1 kg přírůstku tak bylo spotřebováno o 9 % krmiva méně.

 

Výsledek

 

V náročné počáteční fázi odchovu selat podporuje CERAVITAL významným způsobem vlastní trávení. Tento pozitivní efekt se projevuje po celou dobu pokusu a byl potvrzen zvýšením užitkovosti: o 14 g vyšší denní přírůstek (3 %) a o 2,1 % lepší konverze krmiva. Při stejném množství krmiva a stejné počáteční hmotnosti byla dosažena konečná hmotnost o 0,4 kg vyšší. Z toho také vychází ekonomické zhodnocení: + 0,70 € na jedno sele.

 

Shrnutí

 

Tyto výsledky pokusu dokládají svými daty a fakty rovněž praktické zkušenosti z mnoha podniků při krmení selat s doplňkem CERAVITAL.

 

Graf č.1: Výsledky přírůstku živé hmotnosti (g/den), pokus v odchovu selat FutterkampPřírůstek živé hmotnosti, pokus v odchovu selat Futterkamp

Graf č.2: Výsledky konverze krmiva (g/g), pokus v odchovu selat FutterkampKonverze krmiva, pokus v odchovu selat Futterkamp

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111