BONSILAGE přináší více bílkovin do tenkého střeva

S BONSILAGE PLUS více využitelných N-látek v tenkém střevě

Sledování kvality proteinu v travních silážích z Univerzity Hohenheim potvrzují: S BONSILAGE PLUS se zvyšuje množství proteinu neodbouratelného v bachoru (UDP).

 

 

Kvalitu proteinu v travním objemném krmivu lze analyzovat pomocí nové metody

Díky nové poměrně složité metodě je možné vypočítat obsah UDP v silážích. K tomu je nutno oddělit jednotlivé frakce rostlinného proteinu pomocí chemických postupů ....

Výsledky pokusu "Kvalita proteinu“

V rámci připraveného velkého pokusu na pokusné stanici Infeld byla zasilážována hmota trvalého travního porostu - první seč, tři úrovně obsahu sušiny, dvě varianty hnojení porostu, ošetřená BONSILAGE PLUS a neošetřená.

Více UDP šetří drahé bílkovinné jadrné krmivo

Důsledkem rozdílu proteinových frakcí pro všechny pokusné varianty jsou vyšší podíly UDP z N-látek od 2 až do 6 %,  za předpokladu průměrné rychlosti průchodu krmiva bachorem a při průměrném příjmu krmiva.

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 

Kompletní zpráva k pokusu

Výsledky, způsob analýzy a základní informace o významu a účinnosti bílkovin v krmivu