Výsledky výzkumu - silážování a hygiena krmiv

Pozitivní účinky řízené fermentace se startovacími kulturami SCHAUMALAC FEED PROTECT

Při fermentaci tekutého krmiva s SCHAUMALAC FEED PROTECT lze prokázat celou řadu pozitivních účinků - počínaje rychlou tvorbou kyseliny mléčné a poklesem pH-hodnoty po lepší využití živin a vynikající homogenitu.

Travní a vojtěšková siláž: BONSILAGE FORTE snižuje odbourávání bílkovin

Nové výsledky z Univerzity Halle potvrzují: Díky BONSILAGE FORTE se statisticky průkazně snižuje obsah biogenních aminů v silážích! Představuje to přínos pro zvýšení chutnosti krmiva, příjem objemného krmiva a nedochází k zatížení metabolismu.

Haus Riswick představuje nové výsledky pokusů v konzervaci CCM

Konzervace CCM se v mnoha podnicích stále ještě provádí pomocí chemických konzervantů - kyselin. Bonsilage CCM je účinná, hospodárná a nekorozivní alternativa - potvrzují to nové výsledky pokusů v Haus Riswick.

BONSILAGE přináší více bílkovin do tenkého střeva

Nové výsledky analýz potvrzují:
BONSILAGE přináší více bílkovin do tenkého střeva. BONSILAGE zlepšuje kvalitu bílkovin v travních silážích. Potvrzují to výsledky rozborů rozsáhlého pokusného materiálu na Univerzitě Hohenheim.