V ZD Dolní Hořice jsou s konzervačními přípravky od společnosti SCHAUMANN maximálně spokojeni...


Aktuálně se nacházíme v období kalendářního roku, které je (z mnoha důvodů zemědělské odborné veřejnosti dozajista známých) klíčovým pro ovlivnění kvality výrobního procesu objemných krmiv. Představitelé ZD Dolní Hořice, předseda Ing. Josef  Bukovský a hlavní agronom Ing. Vlastimil Šíma, se s námi podělili o dlouhodobé zkušenosti s konzervačními přípravky společnosti SCHAUMANN. Měli bychom vědět, že dolnohořické družstvo konzervuje objemná krmiva jak pro BPS o vybudovaném maximálním
výkonu 1,8 MW, tak pro vlastní chov skotu čítající přibližně 2000 kusů. Cílem je tak ročně vyrobit cca 20.000 tun kukuřičné siláže a cca 10.500 tun senáží. 

 Předseda Josef Bukovský přibližuje některé důvody, proč se rozhodli spolupracovat právě se společností SCHAUMANN: „Režim spolupráce nám umožňuje nakupovat konzervanty prakticky až v den sklizně – poradce společnosti SCHAUMANN je nám k dispozici vždy, kdy jej potřebujeme – prakticky obratem získáme konzervační přípravky, které jsou přesně určeny pro danou plodinu a stav porostu.“ Naráží tím tak na skutečnost, že konkurence sice také nabízí širokou škálu konzervantů, nicméně v absolutní
většině případů motivuje odběratele nakupovat se slevou, a to nejlépe v zimním období. V období sklizně však může dojít ke změně podmínek. „V takovém případě bychom nebyli spokojeni s obvyklým doporučením konkurenčních prodejců, abychom využili ty přípravky, které jsme nakoupili minulou zimu“, říká Ing. Bukovský. K dalším výhodám vzájemné spolupráce předseda družstva řadí tu skutečnost, že díky výše uvedenému způsobu komunikace s dodavatelem odebírá pouze takové množství konzervantů, které je pro účely kvalitní výroby objemných krmiv potřeba, což v konečném důsledku vede k jejich efektivnímu využití a tímto i k žádoucím úsporám. „Zaplatíme pouze a jenom to, co jsme skutečně spotřebovali“, doplňuje předseda družstva svůj komentář.

 

Svůj úhel pohledu připojuje také hlavní agronom Vlastimil Šíma: „Mimořádně oceňujeme odborný postup poradce společnosti SCHAUMANN Ing. Miroslava Píchy, který mimo jiné pravidelně zajišťuje odběr vzorků zelené hmoty za účelem určení nejvhodnější doby sklizně.
Na základě jejich vyhodnocení nám pan Pícha při sklizni píce pro BPS doporučil sklizeň obilné GPS v jiné fenofázi, což se ukázalo být pro naše družstvo v konečném důsledku velice přínosné.“ Dle slov Ing. Šímy není pravdou, že by společnost SCHAUMANN byla jedním z nejdražších dodavatelů na našem trhu: „Cenotvorba společnosti SCHAUMANN je závislá na odebraném množství. Pro podnik naší velikosti je pak výsledná cena naprosto srovnatelná s ostatními dodavateli. Když k tomu připočtu splatnosti a možnost fakturace pouze spotřebovaného zboží, je společnost SCHAUMANN naše jasná volba.“

 

Pro ilustraci uveďme jeden z případů způsobu konzervace, který dokumentuje kvalitativní parametry produktu BONSILAGE PLUS, s jehož praktickými účinky se již měli možnost v ZD Dolní Hořice seznámit. Navzdory všem doporučením konkurenčních prodejců nepoužívat přípravky obsahující Lactobacillus buchneri, při jejichž aplikaci údajně ztrácí senáž energii, zahřívá se a plesniví, se rozhodli použít právě BONSILAGE PLUS (tato Lactobacillus buchneri obsahuje) při sklizni obilné GPS. Bylo to v době mléčně voskové zralosti – nejenže se výše avizované negativní příznaky nedostavily, co více, při zkrmování u dojnic nedošlo ani k údajnému navyšování počtu SB v nadojeném mléce.

 

„Pokud se shodneme na tom, že efektivní výroba objemných krmiv je klíčovým pilířem ekonomiky chovu skotu a provozu BPS, mohu spolupráci se společností SCHAUMANN na základě naší zkušenosti jenom doporučit“, podotýká předseda družstva Ing. Josef Bukovský závěrem.