BONVITAL – probiotikum pro prasata a drůbež


BONVITAL je probiotickou alternativou z SCHAUMANN-výzkumu pro zabezpečení užitkovosti ve výkrmu drůbeže a v chovech prasat – od prasnice přes sele až po výkrm.

 

Účinek BONVITAL

 

BONVITAL se skládá z živých kmenů bakterií mléčného kvašení, které vytváří ve střevech prasat a drůbeže ochranný biologický štít. Probiotické bakterie mění aktivně, přirozeným způsobem střevní flóru zvířat.

 

BONVITAL má pro zdraví mnoho výhod:

  • tvorba mastných kyselin s krátkým řetězcem mění prostředí ve střevech
  • hodnota pH ve střevech klesá a střevní prostředí je pozitivně ovlivněno
  • stimulován je lokální imunitní systém ve střevě 
  • zlepšuje se absorpční kapacita
  • střevní sliznice je pozitivně ovlivněna
  • patogenní kmeny jsou potlačovány a jejich přichycení na střevní sliznici je znemožněno

Pozitivní účinek probiotických bakterií se projeví, pokud jsou ve střevě přítomny v dostatečném množství – zásobení probiotickými účinnými látkami musí být proto pravidelné.

 

Ověřená a potvrzená kvalita

 

BONVITAL je registrován pro používání v EU, bakteriální kmeny jsou mikrobiologicky přesně definovány a garantována je vysoká stabilita a účinnost.

Základem pro povolení BONVITAL jsou mimo jiné výsledky účinnosti z exaktních pokusů v nezávislých institucích. Sledují se také fyzikálně-chemické vlastnosti jako stabilita při míchání a skladování. Prověřuje se rovněž absolutní nezávadnost probiotických mikroorganismů pro člověka, zvířata a životní prostředí.Vyšší hmotnost při odstavu a vyšší příjem krmiva s BONVITAL v odchovu selat

BONVITAL ve výživě selat znamená zdravá a dobře rostoucí selata. Vyšší vitalita a lepší konverze krmiva zlepšuje efektivitu odchovu a nabízí optimální základ pro výsledky ve výkrmu.

 

 


Vliv BONVITAL na ztráty hmotnosti prasnic při 28 dnech sání selat

BONVITAL působí pozitivně především na vývoj hmotnosti prasnic. Ztráta živé hmotnosti prasnic během laktace je na odstavené sele nižší než u prasnic, které žádný BONVITAL nedostávají.

 

 


Vliv BONVITAL na denní přírůstky (g/den)

Při zkrmování BONVITAL ve výkrmu prasat stojí v popředí zlepšení ukazatelů výkrmnosti. BONVITAL zvyšuje denní přírůstky a podporuje současně spotřebu krmiva na kg přírůstku.

 

 


Vyšší konečná hmotnost a lepší konverze krmiva s BONVITAL ve výkrmu kuřat

Ve výkrmu kuřat byl prokázán pozitivní účinek BONVITAL na zdraví ve střevech. Kromě zlepšení příjmu krmiva byla zvýšena vitalita a růst zvířat. Lepší růst a konverze krmiva významně ovlivňují hospodárnost.

 

 

 

K výrobkům

Schweine

K výrobkům

Produktbereich Sauen

K výrobkům

 

K výrobkům