SILOSTAR LIQUID: vynikající CCM-siláže ve všech testovaných podnicích


V praktickém testování ve Vestfálsku, v různých podnicích odborných poradců společnosti SCHAUMANN - pánů Klause Behmenburga a Matthiase vom Berga se silážovala hmota CCM pomocí přípravku SILOSTAR LIQUID (5 l/t). Zvířata přijímala siláže velmi dobře a vedoucí podniků byli velice spokojeni. Zvláště zřetelné byly vynikající výsledky týkající se aerobní stability, obsahu kyseliny mléčné a hodnoty pH.

 

 

 

Vysoký obsah kyseliny mléčné a nízké hodnoty pH ve všech silážích

 

Výsledky rozborů siláží jsou uvedeny v tabulce. Všechny siláže se vyznačují vysokým obsahem kyseliny mléčné (Ø 2,2 % v sušině) a nízkými hodnotami pH. Toto značí, že přídavkem SILOSTAR LIQUID nebyla potlačena přirozená tvorba kyseliny mléčné.

 

 

podnik

     I       II     III      IV     V  

    VI 

 sušina, %     62,6   68,8   66,2    61,1   68,8    66,2
 pH-hodnota    3,92    4,03   3,87   3,82   3,95     3,90
 kys. mléčná, % v suš.     2,52   1,85    2,07   2,29   1,95     2,37
 kys. octová, % v suš.    0,45    0,45   0,48   0,54    0,47    0,58
 etanol, % v suš.    0,14 

   0,19 

  0,21   0,34   0,39    0,26
 kvasinky, CFU/g krmiva   < 100    700     200  < 100    700  10.000
 plísně, CFU/g krmiva    <100  <100   <100   600   100    200
aerobní stabilita, počet dnů  > 11  > 11  > 11    7,1   > 11   > 11

 

 

 Vynikající hygienický stav  

 

Siláže přesvědčují o svých vynikajících hygienických kvalitách. Ačkoli byly již v době odběru vzorků zkrmovány, a vystaveny tak působení vzduchu, pohybovaly se zjištěné obsahy kvasinek a plísní hluboko pod mezní hodnotou 100 000 CFU/g krmiva – částečně dokonce pod hranicí prokazatelnosti 100 CFU/g krmiva.

 

 

 Žádné druhotné zahřívání v krmném žlabu nebo při odebírání v sile  

 

Tyto hodnoty se bez výjimky odrážejí v dobré aerobní stabilitě. Pouze jedna ze šesti siláží se začala zahřívat po více než sedmi dnech od vystavení působení vzduchu, což ovšem rovněž představuje velmi dobrou stabilitu. Ostatní siláže zůstaly stabilní až do ukončení laboratorního pokusu - po jedenácti dnech. Ani v žádném z podniků se siláže na odebírané ploše v sile nebo v krmném žlabu nezahřívaly.

 

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094