Prý nedělají nic mimořádného, ale jsou první…

Zootechničtí pracovníci a české strakaté krávy Zemědělské a. s. Horní Bradlo zabodovali.

Zisku 107 bodů a prvního místa docílila farma v Javorném díky těmto ukazatelům: Dojnice farmy Javorné dosáhly průměrného mezidobí 370 dní, počtu somatických buněk 164 tisíc, 90 % krav se nachází v lineárním skóre do 4,0, součet produkce tuku a bílkovin na produkční den za laktaci 2,56 kg, průměrný nádoj byl 33,91 kg mléka a průměrný laktační den ve stádě byl 152,86. Průměrné pořadí laktace bylo 2,53!

 

Celý článek si můžete stáhnou zde, autor Lukáš Prýmas, vyšel v Náš Chov 6/2021

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111