Přírůstek živé hmotnosti selat v odchovu s doplňkem SCHAUMACID PROTECT MONO

SCHAUMACID PROTECT MONO je nová směs kyselin s vysoce účinnými monoglyceridy (MCM) proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím pro všechny kategorie prasat. Ve výživě selat je tak možné zlepšit přírůstek živé hmotnosti a konverzi krmiva.

 

SCHAUMACID PROTECT MONO granulát je vysoce účinná směs různých organických kyselin. Speciální a jedinečný výběr MCM zvyšuje účinek proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím.

 

 

 

 

 

 

Způsob účinku SCHAUMACID PROTECT MONO

 

Snižuje se funkčnost buněčné membrány patogenního mikroorganismu a je narušena jeho látková výměna. Pachově a chuťově neutrální MCM umožňují variabilitu v dávkování bez ovlivnění příjmu krmiva. Zařazení SCHAUMACID PROTECT MONO granulát pozitivně ovlivňuje zdraví ve střevě.

 

Metodika pokusu

 

Pokus v odchovu selat uskutečněný v ISF Schaumann-výzkum potvrdil účinnost nové SCHAUMANN-směsi kyselin SCHAUMACID PROTECT MONO granulát.

V rámci dvoufázové výživy selat s doplněním SCHAUMACID PROTECT MONO granulát byly během pokusného období sledovány tyto ukazatele užitkovosti: přírůstek živé hmotnosti a konverze krmiva.

  

Výsledky pokusu

 

 Denní přírůstek živé hmotnosti byl během první fáze pokusného období - odchov selat do 14.dne - zvýšen o 8 % z 270 g na 294 g. V celém pokusu dosahovala skupina krmená SCHAUMACID PROTECT MONO granulát denní přírůstek cca 515 g a to znamenalo o 4,5% vyšší než kontrolní skupina. Spotřeba krmiva na kg přírůstku byla v pokusné skupině v porovnání s kontrolou, kde směs kyselin neobsahovala MCM, snížena o 6 %.

 

Použití SCHAUMACID PROTECT MONO granulát přináší větší jistotu a lepší výsledky užitkovosti v chovu prasat.

Zvýšení denního přírůstku živé hmotnosti v odchovu selatZvýšení denního přírůstku živé hmotnosti s Schaumacid Protect Mono v odchovu selat

Zlepšení konverze krmiva v odchovu selatZlepšení konverze krmiva s Schaumacid Protect Mono v odchovu selat

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111