BONSILAGE. Měřitelně vyšší kvalita krmiva.

18.04.2017 -


Program výrobků BONSILAGE

Díky novému rozdělení BONSILAGE-programu na výrobky BASIC, SPEED a FIT jsou k dispozici pro každou oblast silážování vhodné produkty pro specifické podmínky a požadavky praxe. Komplexní odborné znalosti SCHAUMANN-výzkumných pracovníků se odráží v kontinuální selekci a registraci vhodných bakteriálních kmenů.


BONSILAGE-výrobky z BASIC-řady zajišťují měřitelně vyšší kvalitu krmiva. Optimalizují fermentační proces, stabilizují siláže a zvyšují množství bypass proteinu v siláži (graf 1). Stoupá užitkovost z objemného krmiva.

 

BONSILAGE-výrobky ze SPEED-řady silážují hmotu měřitelně rychleji. Obsahují nový bakteriální kmen Lactobacillus diolivorans. Již za dva týdny mohou být energeticky bohaté siláže s velmi dobrou aerobní stabilitou zkrmovány (graf 2). 

 

 

BONSILAGE-výrobky z FIT-řady přinášejí měřitelně lepší zdraví krav. V produktech fermentace je vyšší zastoupení kyseliny octové a propylenglykolu při současně velmi dobré aerobní stabilitě (graf 3). Klesá riziko vzniku ketózy a acidózy.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce.

BONSILAGE-program výrobků
Graf 1: Více bypass proteinu
Graf 2: Kratší doba fermentace
Graf 3: Lepší zdraví krav