Nejnovější zprávy SCHAUMANN ČR s.r.o. rok 2020

Stabilní mléčná užitkovost i při tepelném stresu

Již při teplotách kolem 20°C nastupuje u dojnic tepelný stres. Následkem je nižší mléčná užitkovost, nižší obsah mléčných složek, zhoršení plodnosti a také zdravotního stavu paznehtů a vemene. Dojnice je potřeba cíleně podpořit správným výběrem komponentů v krmné dávce.

  • Zabránit druhotnému zahřívání
  • Stabilizovat pH-hodnotu krve a bachoru
  • Zlepšit stravitelnost
  • Somatické buňky pod kontrolou
  • Zabezpečit zásobení energií

Potlačit patogenní kmeny, stimulovat imunitní odolnost

Úspěšné probiotikum (doplněk krmiva s živými mikroorganismy) pro odstavená selata se vyznačuje tím, že dlouhodobě podporuje procesy ve střevním traktu. To znamená, že použití probiotika se neprojeví výrazným efektem ze dne na den, nýbrž dojde ve střednědobé lhůtě ke stabilizaci mikroflóry, a tím je dosaženo také zdraví zvířat.

 

Zatímco Bonvital podporuje kojená selata přes výživu prasnice, Cerabac působí na zdraví ve střevě pomocí podpory
důležitých skupin bakterií a ovlivňuje vytváření stabilní střevní flóry v týdnech po odstavu.


S prapůvodní silou moře

Existuje 400 000 různých druhů řas. Mnohé z nich jsou skutečné zázračné rostliny. Kombinace různých účinných látek podporuje střevo na mnoha úrovních. Základem nové Schaumann-účinné látky Ceragel je hnědá řasa, chaluha – Ascophyllum nodosum.

Na základě speciálních vlastností a zjištěných dobrých výsledků lze vyvodit, že produkt Ceragel doplňuje výživu prasat velmi efektivně. Lepší zdravotní stav zvířat tak umožňuje lépe využít geneticky daný růstový potenciál.