RUMIVITAL® i - nový komplex účinných látek pro krmné dávky bohaté na škrob a s nízkým obsahem vlákniny

21.04.2017 -

S RUMIVITAL® i uvádí SCHAUMANN na trh účinnou látku, která zlepšuje využití krmiv a optimalizuje tak užitkovost z objemného krmiva.

 

Živiny v objemném krmivu nejsou k dispozici ve vysoce stravitelné formě jako je tomu v případě jadrného krmiva. Je nezbytné tyto živiny v bachoru zpřístupnit. K tomu napomáhá RUMIVITAL® i: Odbourává buněčné stěny nebo frakce vlákniny a zvyšuje tak jejich využitelnost pro bachorové mikroorganismy.

 

Efektivní využití frakcí vlákniny a škrobu zvyšuje stravitelnost celé krmné dávky až o 2,5 %. Zvyšuje se rovněž pasáž krmiva, což vede ke zvýšení jeho příjmu.

 

RUMIVITAL® i zlepšuje využití objemného krmiva především u krmných dávek s vysokým zastoupením kukuřice, které jsou bohaté na škrob a chudé na vlákninu. Naskýtá se tady možnost buď snížit podíl jadrného krmiva v krmné dávce při zachování mléčné užitkovosti, nebo krmnou dávku neměnit a dosahovat vyšší dojivosti. V provozních pokusech při použití RUMIVITAL® i potvrdilo zvýšení užitkovosti o více než 1 kg mléka na krávu a den.

 

RUMIVITAL® i umožňuje pracovat hospodárněji a je považován za další důležitý milník výzkumu a vývoje v ISF Schaumann-výzkumné společnosti na cestě za zkvalitňováním výživy dojnic.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce.

 

Účinek RUMIVITAL® i