ISF SCHAUMANN výzkumná společnost

 

Stálý dialog mezi výzkumem a praxí - tak zní vůdčí myšlenka, která provázela společnost SCHAUMANN od jejího založení. V důsledku vedla tato idea v roce 1984 k založení Irene Schaumann výzkumné společnosti. V průběhu více než 25-leté existence  se dnešní ISF SCHAUMANN VÝZKUM rozvinul v samostatnou jednotku v rámci SCHAUMANN-skupiny s pracovišti  v Pinnebergu a ve Wahlstedtu.

 

Nejprve vzniká nápad, pak výrobek

 

Nejnovější poznatky vědeckého výzkumu jsou základem, na kterém tým zemědělských odborníků připravuje optimalizované koncepty výživy a konzervace krmiv.
Úzká spolupráce s produktovým managementem společnosti SCHAUMANNN se sídlem v Pinnebergu garantuje úspěšnou zpětnou vazbu k zákazníkovi. 

 

Pokus - in vitro a in vivo

 

Specializovaní odborníci ve Wahlstedtu se koncentrují na laboratorní analýzy a pokusy v chemické a mikrobiologické oblasti.  Místní propojení ISF se statkem Hülsenberg umožňuje ověřovat inovace výrobků za kontrolovaných podmínek přímo v praxi. Široké portfolio výzkumu zahrnuje rozbory krmiv, pokusy týkající se konzervace krmiv, silážní techniky, mléčných krmných směsí a krmných kyselin.

 

Speciální účinné látky a linie výrobků pro SCHAUMANN-koncept

 

SCHAUMANN profituje z výsledků ISF ve formě speciálně vyvinutých účinných látek a nových linií výrobků. Na konto úspěšné výzkumné práce můžeme připsat: vlastní probiotika povolená v EU, biologické silážní přípravky, speciální produkty pro strategii výživy skotu TMR, program mléčných krmných směsí a účinných krmných kyselin. 

 

Mikrobiologická výzkumná jednotka

 

Od počátku roku 2006 spolupracuje úzce ISF v oblasti mikrobiologie se společností LACTOSAN, která patří rovněž do koncernu. Výhodou této spolupráce je možnost využívat další laboratorní zařízení a pracovat spolu s týmem mikrobiologů společnosti LACTOSAN.

 

Webová stránka

 

Webová stránka

 

Webová stránka