Unikátní on-line systém pro řízení a analýzu stáda skotu

Bližší informace a vstup do systému MOOML na adrese: www.mooml.eu


Systém MOOML je unikátním československým projektem, který vznikl v roce 2008. Odvážná myšlenka vytvořit čiště internetovou aplikaci v tomto roce, kdy na zemědělských farmách internet nebyl, případně pouze v kanceláři vedení, se vyplatila a nemuseli jsme dělat žádné kompromisy.

 

Z těchto důvodů je systém velmi flexibilní. MOOML je možné použít jak pro řízení stáda skotu (mléčného, masného) tak i pro propojení různých dojírenských programů do jednoho nadřízeného programu, kde se data spojují a vyhodnocují.

 

Do systému MOOML může data zadávat majitel farmy, zootechnik, veterinář, paznehtář, všichni najednou a na různých počítačích, tabletech, mobilních telefonech.

 

Flexibilta je velká a je možné reagovat na téměř každý požadavek uživatelů systému, celkový vývoj je zcela v rukou firmy SCHAUMANN, není omezen žádným tlakem prodejců technologie dojíren apod.

 

Systém MOOML je k dispozici pro všechny chovatele skotu, pro zákazníky firmy SCHAUMANN zcela zdarma, pro ostatní zájemce za zajímavou cenu.

 

Profesionální analýzy okamžitě k dispozici


Profesionální analýzy, tabulková i grafická část, aktuální data i porovnání mezi jednotlivými dny KU:

  • kontrola užitkovosti (DHI-202)
  • reprodukce (DHI-202, DC305)
  • hodnocení zdravotního stavu stáda

 

Maximální přizpůsobení potřebám vašim potřebám


Každý uživatel si nastaví své pohledy do stáda, uživatelské sestavy, analýzy a jsou mu k dispozici při přihlášení na kterémkoliv počítači.

Vše je on-line


Neomezený počet uživatelů současně pracujících s programem v rámci jedné stáje, podniku!

 

Pracujete na jednom místě – v jednom programu se všemi daty, které je možné získat ze všech zdrojů spojených s chovem mléčného i masného skotu.
Data jsou do systému načítána zcela automaticky:

  • data KU
  • centrální evidence reprodukce
  • propojení s dojírenskými systémy (Afifarm, Boumatic, De-Laval, Fullwod, Lely, Westfalia,…)
  • hlášení změn do centrální evidence - automaticky jsou odesílány data do centrální evidence podle uživatelského nastavení

 

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094