SCHAUMACID S - krmná kyselina proti salmonelám

07.02.2013 - Nová sledování potvrzují okamžitý účinek proti salmonelám


SCHAUMACID S stoppt Salmonellen

Salmonely ohrožují zvířata i člověka. Management hygieny musí mít proto prevenci a potírání výskytu salmonel neustále na zřeteli. Bezpečné řešení pro redukci salmonel je nová SCHAUMANN-krmná kyselina SCHAUMACID S, jejíž vysoká účinnost byla opět prokázána.

 

In vitro-testy z FH Tulln (Rakousko) ze srpna 2012 dokládají okamžitý účinek a trvalé snížení výskytu salmonely působením SCHAUMACID S. Jak grampozitivní bakterie (salmonely, E. coli) tak gramnegativní bakterie (stafylokoky, klostridie) byly průkazně potlačeny. Růst salmonel poklesl na 4,7 % ve srovnání se 100 %ní kontrolou a růst klostridií na 3 %.

 

SCHAUMACID S je směs organických kyselin se středně dlouhým a krátkým řetězcem a dávkuje se do krmné směsi nebo do tekutého krmení. Cílený výběr kyselin umožňuje efektivně snížit schopnost salmonel pronikat střevní stěnou. Mikrobiální osídlení trávicího traktu podporuje příznivá střevní flóra a zlepšuje se rovněž zdraví zvířat.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce.

 


Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111