Pozitivní účinky řízené fermentace se startovacími kulturami SCHAUMALAC FEED PROTECT


Průměrný obsah kyseliny mléčné a pH-hodnota v závislosti na průběhu fermentace

Proces fermentace tekutého krmiva spočívá na principu snížení pH-hodnoty z důvodu tvorby kyseliny mléčné za nepřístupu vzduchu. Vybrané kmeny bakterií mléčného kvašení (BMK) v SCHAUMALAC FEED PROTECT podporují, řídí a urychlují proces fermentace. Prokázané účinky řízené fermentace jsou různé.

 

 

 

 

Účinek: Rychlý pokles pH-hodnoty z důvodu tvorby kyseliny mléčné


S pomocí SCHAUMALAC FEED PROTECT dochází k tvorbě velkého množství kyseliny mléčné a k rychlému poklesu pH-hodnoty. Kombinace vybraných bakterií mléčného kvašení proces řídí a urychluje (graf 1).

 

Účinek: Zlepšení chutnosti a příjmu krmiva


Intenzivní tvorba kyseliny mléčné má významný vliv na chutnost krmiva. Toto spočívá v potlačení druhotných kvašení s vysokým podílem kyseliny octové (graf 2).
Na chutnost má rovněž vliv redukce biogenních aminů jako odpadního produktu nežádoucího odbourávání aminokyselin. Výsledkem je lepší příjem krmiva.


Účinek: Nižší odbourávání hodnotných aminokyselin


Řízená fermentace se speciálně selektovanými kmeny bakterií mléčného kvašení v SCHAUMALAC FEED PROTECT blokuje na základě konkurenčního tlaku bakterie E.coli, které odbourávají aminokyseliny na biogenní aminy.

Biogenní aminy mohou snižovat příjem krmiva a také způsobovat zdravotní problémy. Mimo jiné musí dojít k doplnění odbouraných aminokyselin, aby nedocházelo k nedostatku živin a růstové depresi zvířat (graf 3).

 

Účinek: Lepší stravitelnost N-látek a organické hmoty

 

Pokusy ukazují, že stravitelnost krmné dávky se díky fermentačnímu procesu zvyšuje. Měřeny byly podíly enzymaticky odbouratelné organické hmoty (ELOS) v celkové krmné dávce (graf 4). Ošetření pomocí SCHAUMALAC FEED PROTECT tento efekt ještě zvyšuje. Hlavní nositelem tohoto účinku je prokazatelně lepší stravitelnost proteinu.

 

Účinek: Vyšší zpřístupnění rostlinného fosforu


Stravitelnost fosforu (P) v rostlinných komponentech je toho času velmi malá. Fosfor vázaný na fytin není schopno zvíře využít. Řízená fermentace s SCHAUMALAC FEED PROTECT zlepšuje díky rychlému poklesu pH-hodnoty průkazně stravitelnost fosforu (Heinze et al., 2013). Toto dokládají rovněž aktuální pokusy z ISF Schaumann-výzkumu (graf 5). K dispozici je tak větší množství volného fosforu, které může zvíře využít.


Účinek: Potlačení nežádoucích mikroorganismů a zlepšení hygieny

 

Rychlejší pokles pH-hodnoty díky konkurenceschopným BMK z SCHAUMALAC FEED PROTECT-výrobků snižuje množství nežádoucích mikroorganismů (např. salmonely, kvasinky) a inhibuje jejich rozmnožování. Pokud se krmná kaše fermentuje bez doplnění vhodných startovacích kultur, mohou se nekontrolovatelně pomnožit kvasinky (graf 6).

Ve výsledku toto přináší lepší hygienu krmiv, stabilizovanou střevní flóru a ochranu před patogenními kmeny.

 

Účinek: Zajištění homogenity krmné směsi

 

Fermentované krmivo je homogennější než původní tekuté krmivo. Především krmiva s vysokým obsahem sušiny jsou ve směsi rovnoměrněji zastoupena (obrázek). Krmivo se snadněji přečerpává. Výsledkem je nižší spotřeba energie, rovnoměrné zásobení a zabezpečený příjem krmiva zvířaty.

 

 

Účinek: Rychlý pokles pH-hodnoty z důvodu tvorby kyseliny mléčné


SCHAUMALAC FEED PROTECT urychluje fermentaci díky rychlému zvýšení obsahu kyseliny mléčné


Průměrný obsah kyseliny mléčné a pH-hodnota v závislosti na době trvání fermentace s SCHAUMALAC FEED PROTECT

Účinek: Zlepšení chutnosti a příjmu krmiva


Obsah kyseliny mléčné v krmné směsi (25 % suš.) s 25 % pšenice a 75 % řepkového extrahovaného šrotu po 12 a 24 hodinách fermentace s SCHAUMALAC FEED PROTECT ve srovnání s kontrolou


Vyšší obsah kyseliny mléčné při fermentaci

Účinek: Nižší odbourávání hodnotných aminokyselin


Obsah lysinu 0 a 20 hodin po smíchání s fermentovaným krmivem (25 % suš.) při různých metodách ošetření (podle Niven, 2006)


Obsah lysinu 0 a 20 hodin po smíchání s fermentovaným krmivem (25 % suš.) při různých metodách ošetření (podle Niven, 2006)

 

Řízená fermentace zabraňuje odbourávání aminokyseliny lysin. I přes přidání bakterií E.coli, které odbourávání lysinu podporují, nevykazoval po 24 hodinách lysin obsažený v substrátu žádné průkazné změny.

Účinek: Lepší stravitelnost N-látek a organické hmoty


Podíl enzymaticky odbouratelných organických látek (ELOS) v sušině při různých metodách ošetření (ISF, 2015)


Podíl ELOS v sušině při různých metodách ošetření (ISF, 2015)

 

Měřeny byly podíly enzymaticky odbouratelné organické hmoty (ELOS) v celkové krmné dávce. Hlavním nositelem tohoto účinku je prokazatelně lepší stravitelnost proteinu.

Řízená fermentace zvyšuje průkazně stravitelnost N-látek o 7,3 % relativně k nefermentované kontrole na 81,3 % (Heinze et al., 2013). Ve výsledku může být obsah proteinu v krmné dávce až o 1,5 % (Stalljohann, 2007) a vyloučení nevyužitého dusíku močí a výkaly až o cca 15 % sníženo.

Účinek: Vyšší zpřístupnění rostlinného fosforu


Uvolněný fytinový fosfor po neřízené (kontrola) a řízené fermentaci (s SCHAUMALAC FEED PROTECT, krmná směs: 40% pšenice, 40% ječmen, 20% sójový extrahovaný šrot; ISF, 2015)


SCHAUMALAC FEED PROTECT poskytuje o 32% více uvolněného fosforu

Účinek: Potlačení nežádoucích mikroorganismů a zlepšení hygieny


Obsah kvasinek (v krmivu) v krmné směsi při neřízené a řízené fermentaci (ISF, 2015)


Obsah kvasinek (v krmivu) v krmné směsi při neřízené a řízené fermentaci (ISF, 2015)

Účinek: Zajištění homogenity krmné směsi


Tekuté krmení 10 minut po namíchání krmné kaše bez (vlevo) a s (vpravo) fermentovanou krmnou kaší (ISF, 2015)


Tekuté krmení 10 minut po namíchání krmné kaše bez (vlevo) a s (vpravo) fermentovanou krmnou kaší (ISF, 2015)