Nejnovější zprávy SCHAUMANN skupiny rok 2017

Vyšší denní přírůstky telat s AMINOTRACE-dilysináty

Inteligentní a moderní kombinace doplňkových látek v mléčných krmných směsích a doplňkových krmivech umožňuje odchovávat zdravější telata s vyšším potenciálem užitkovosti.

Nové Aminotrace-dilysináty – měďnatý a zinečnatý budou nyní exklusivně zastoupeny ve všech Schaumann-mléčných krmných směsích a doplňkových krmivech do mléka.
Vysoká biologická využitelnost umožňuje optimalizovat užitkovost v odchovu telat při současně nižším vylučování těžkých kovů. Přínosem Aminotrace-dilysinátů je kombinace efektivního odchovu telat a nižšího zatížení životního prostředí.


FERMENTACE KRMIV V PRAXI

Kyselé krmivo prasatům nejen chutná, ale má pro ně velice blahodárné účinky, stejně jako pro ekonomiku jejich chovu. Řada „důkazů“ zazněla před časem v Hybrálci nedaleko Jihlavy na semináři Fermentace krmiv – nová cesta ke zlepšení ekonomiky chovu prasat.

 

Klíčové informace
– K fermentaci krmiv se dnes vracejí chovatelé prasat v Německu i v Nizozemsku.
– Tato technologie výrazně snižuje přímé náklady a zlepšuje užitkovost i zdravotní stav zvířat.
– Pomocnou ruku podávají naším chovatelům společnosti SCHAUMANN ČR a AGRICO Třeboň.


Silážovat kukuřici rychle a bezpečně s BONSILAGE SPEED M

Nízké zásoby krmiv nebo nedostatečné možnosti skladování nutí často podniky zkrmovat novou
kukuřičnou siláž již krátce po zakonzervování.Riziko druhotného zahřívání kukuřičné siláže, jejíž konzervační proces není ukončen, enormně stoupá. Siláže se kazí během krátké doby.

Bonsilage Speed M s novým silážním kmenem Lactobacillus diolivorans – exkluzivně od společnosti Schaumann – nabízí optimální řešení. Zabraňuje díky perfektní spolupráci s ostatními bakteriemi mléčného kvašení aerobním procesům zkázy – druhotnému zahřívání a druhotnému kvašení, které způsobují snížení příjmu krmiva.


Analýza krmiv pro exaktní výživu prasat a bilanci toku živin

Kvalitu obilovin a bílkovinných krmiv ovlivňuje mnoho faktorů, přičemž obsah živin může významně kolísat. Každoroční analýzy krmiv podávají přehled o rozdílech v obsazích živin rok od roku i vzorek od vzorku.

Na základě výsledků analýzy může Schaumann-odborný poradce přesně přizpůsobit krmnou směs. Tímto způsobem lze také plánovat množství nakupovaných krmiv. Uspoří se náklady a šetří se zdroje bez negativního vlivu na optimální zásobení zvířat.


Suchem poškozená kukurice – prostor pro specialisty z BONSILAGE SPEED M

Kukuřice velmi dobře využívá vodu, kterou má k dispozici a prospívá také v oblastech, které nejsou na srážky tak bohaté.
Porost kukurice potřebuje ovšem v období od metání do mléčné zralosti dostatečné množství vody, aby dobře proběhlo kvetení a opylení. V této fázi představuje sucho pro kukuřici velké nepříjemnosti. Z důvodu poškození suchem je velmi důležité určit správný termín sklizně.


GreenStar-travní směsi poskytují velké množství cenného proteinu

Vysoce kvalitní objemné krmivo je základem pro úspěšnou a hospodárnou produkci mléka.
GreenStar s jemnolistou kostřavou rákosovitou nachází uplatnění v trvalých travních porostech i na orné půdě.

Vysoké výnosy, zajištění dodávky proteinu a stravitelnost na nejvyšší úrovni, tak popisují pěstitelé výhody GreenStar-travních směsí s jemnolistou kostřavou rákosovitou. Výjimečný pokrok při výrobě vysoce kvalitních
objemných krmiv i za ztížených agronomických podmínek.


KRMENÍ BÝKŮ V LÉTĚ - Vyvarovat se horka!

Počasí se může na počátku letních měsíců dramaticky změnit. Býci při vysokých teplotách přijímají podstatně méně krmiva, nemají naplněný bachor, jsou neklidní a náchylnější ke stresu.

Zatímco se lidé na teplé roční období těší, mohou vykrmovaní býci trpět již při 20 °C tepelným stresem (graf 1). Vysoká teplota prostředí a zvyšující se vzdušná vlhkost představuje pro látkovou výměnu býků velkou výzvu.


Získejte více z vašeho krmiva!

 • Rumivital®i pomáhá zpřístupnit buněčné stěny a podporuje mikroorganismy v přeměně škrobu. Zvyšuje se tak užitkovost z krmných dávek založených na kukuřici.
 • Rumivital®i urychluje díky rychle nastupujícífermentaci frakcí vlákniny aktivitu mikrobů odbourávajících vlákninu.
 • Zvyšuje se příjem krmiva, kráva přijímá více živin a mléčná užitkovost stoupá.

Vojtěška - vysoký obsah N-látek a vyšší příjem krmiva

Ušetřit bílkovinné koncentráty

 • Při porovnání s travami vykazuje například vojtěška z SCHAUMANN GreenStar-programu vysoký obsah dusíkatých látek (200 g NL/kg suš.).
 • Vojtěška GreenStar Alfa B (osivo je očkované hlízkovými bakteriemi) má vysoký výnos sušiny a proteinu, vykazuje rychlý obrůst, má velmi dobrou stravitelnost, je nadprůměrně rezistentní vůči háďátku a zimovzdorná. 

BONSILAGE. Od roku 2000 inovativní jednička na trhu

 • BONSILAGE-výrobky z BASIC-skupiny optimalizují fermentační proces a stabilitu siláží, zlepšuje se užitkovost z objemného krmiva.
 • Zkrmovat energeticky bohaté siláže již za dva týdny a ještě s velmi dobrou aerobní stabilitou? BONSILAGE SPEED toto umožňuje!
 • BONSILAGE FIT optimalizuje energetické vlastnosti siláží a zabezpečuje vysokou aerobní stabilitu. Acidózu a ketózu, onemocnění podmíněná výživou, lze ovlivnit použitím silážních přípravků.

Krmná dávka funguje, ale nesmí docházet k selekci krmiva

Problém se selekcí krmiva vzniká v mnoha podnicích, aniž by byl zaznamenán.

 

Na selekci krmiva poukazuje:

 • shon a neklid ve stáji během předkládání krmiva
 • přehrabování a převalování TMR („vyžrané díry“)
 • zvířata s dobře a špatně naplněným bachorem stojí vedle sebe
 • rozdílná konzistence výkalů zvířat
 • rozptyl mléčné užitkovosti a mléčných složek
 • rozdílná tělesná kondice zvířat