Monoglyceridy - mastné kyseliny se zvláštním účinkem


Zařazení mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCFA) do krmiva se osvědčilo především díky stabilizaci zdravotního stavu a užitkovosti zvířat během náročných fází výživy. Dalším vývojovým stupněm MCFA jsou monoglyceridy (MCM), které dosahují ještě výraznějších účinků při inhibici růstu bakterií ve střevě. SCHAUMANN využívá tyto nové poznatky a přednosti MCM uplatňuje ve svých výrobcích.

 

Monoglyceridy (MCM) potlačují nežádoucí mikroorganismy

 

Monoglyceridy mají široké spektrum působení a prokazatelně přispívají k regulaci a inhibici grampozitivních a gramnegativních bakterií v trávicím traktu zvířat. Napadají ochranné pouzdro (buněčnou membránu) bakterií a narušují současně procesy látkové výměny stejně jako buněčný obranný systém.

 

Potlačováním patogenních bakterií se podporuje vývoj příznivých bakterií ve střevní flóře. Monoglyceridy úspěšně potírají především grampozitivní bakterie jako například klostridie, streptokoky a stafylokoky, které jsou v důsledku své stabilní a silné murinové vrstvy maximálně robustní a odolné.

 

 Monoglyceridy - speciální formy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem

 

Monoglyceridy (MCM) vznikají, jestliže se mastná kyselina se středně dlouhým řetězcem (MCFA) při esterifikaci naváže na glycerin (schéma 1). Účinky jednotlivých monoglyceridů je možné usměrňovat a dokonce zvyšovat cíleným výběrem a kombinací.

 


 


Schéma 1: Znázornění molekuly mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem (MCFA) a jejího monoglyceridu (MCM)

 

Způsob účinku pomocí proniknutí do buňky a narušení procesů látkové výměny

 

 

Schéma 2 znázorňuje průběh působení. Molekula MCM může být na základě svých chemickofyzikálních vlastností snadno absorbována buňkou. Zároveň se zvyšuje prostupnost buněčné stěny a mění se její struktura. V buňce pak enzymy narušují spojení mezi glycerinem a mastnou kyselinou. Důsledkem je pokles pH-hodnoty  a nastupuje inhibiční proces.

Uvolněná mastná kyselina naruší metabolickou rovnováhu a buněčnou DNA. Patogenní bakterie nejsou schopné se dále vyvíjet, protože monoglyceridy (MCM) inhibují k tomu relevantní mechanismy.

 

 

 

 

 


Schéma 2: Zobrazení účinku monoglyceridu (MCM)

 

 Výhody MCM - efektivita a pozitivní vlastnosti krmiva

 

Monoglyceridy jsou chutí a pachem neutrální, v důsledku své polarity jsou emulgovatelné, i v pH-neutrálním médiu a při malých množstvích vykazují vysokou účinnost. Pro potlačení především grampozitivních bakterií jsou potřeba výrazně nižší množství účinné látky. Neutrální pach nemá negativní vliv na příjem krmiva zvířaty. Tím je dána vyšší flexibilita při používání a dávkování MCM.

 


Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111