Odchov selat s CERAVITAL

13.08.2013 - Aktuální výsledky pokusu z Futterkamp


logo CERAVITAL

Odchov selat klade vysoké požadavky na kvalitu krmných směsí. Čím mladší je sele, tím vyšší jsou nároky na stravitelnost krmných komponentů. Špatně stravitelné složky zatěžují látkovou výměnu a způsobují často poruchy trávení. Užitkovost klesá a narůstají ztráty především v období odstavu popř. v prvních týdnech krmení selat.

 

Výběr vysoce stravitelných komponentů je pro úspěšnou výživu selat velice důležitý. Produkt fermentace CERAVITAL velmi významně optimalizuje krmení a výživu selat. Účinek CERAVITAL podporuje funkce látkové výměny při odbourávání hůře stravitelných uhlovodíkových frakcí (vláknina), při přeměně rostlinných proteinů a při trávení tuků. CERAVITAL je proto standardním doplňkem SCHAUMANN-výrobků pro selata.

 

Aktuální pokus z výukového a pokusného centra Futterkamp (Šlesvicko-Holštýnsko) potvrzuje účinnost CERAVITAL při podpoře užitkovosti. Ve dvoufázovém odchovu se testovaly osvědčené výrobky pro selata SCHAUMA-FRÜH a SCHAUMA-FA II, skupina s CERAVITAL a skupina bez CERAVITAL. V obou prvních týdnech odchovu, při téměř stejném denním příjmu krmiva, byly dosaženy v CERAVITAL-skupině o 12 % vyšší přírůstek a o 9 % lepší konverze krmiva.

 

Celkem byla, při stejném množství krmiva a stejné počáteční hmotnosti, dosažena v CERAVITAL-skupině o 0,4 kg vyšší konečná hmotnost. Jen toto jediné měřitelné zlepšení představuje při současných nákladech a výnosech za selata peněžní výhodu 0,7 € na sele.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce.