SCHAUMACID PROTECT MONO – nová vysoce účinná směs organických kyselin

07.07.2015 - Testy na statku Hülsenberg potvrzují vynikající účinek

Hygiena krmiv v chovu prasat znamená zdravější chov, péči o zdraví a prevenci onemocnění. Cílem je zabezpečit zdraví zvířat a zvýšit jejich užitkovost. Spektrum účinku organických kyselin jako kyselina mravenčí, propionová, mléčná, benzoová a mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem je velmi rozdílné. Právě kombinace kyselin umožňuje plné využití rozsahu a místa působení v krmivu a žaludečně-střevním traktu.
Nově vyvinutá SCHAUMANN-směs kyselin SCHAUMACID PROTECT MONO granulát je inovativním řešením s využitím monoglyceridů (MCM), které efektivně účinkují proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím. Jedinečná kombinace organických kyselin s pachově i chuťově neutrálními MCM podporuje hygienu krmiv, imunitu a trávení. SCHAUMACID PROTECT MONO granulát lze zařadit flexibilně do všech fází produkce prasat.

Pokus v odchovu selat v ISF Schaumann výzkumu na statku Hülsenberg potvrzuje potenciál této nové SCHAUMANN-směsi kyselin. Denní přírůstky byly zvýšeny o 4,5 % na 515 g a spotřeba krmiva na kg přírůstku klesla o 6,0 %.

SCHAUMACID PROTECT MONO granulát je vysoce účinnou inovací v oboru krmných kyselin, které svým efektivním inhibičním účinkem optimalizují žaludečně-střevní flóru.

 

Další informace získáte u SCHAUMANN-odborného poradce.