V testu: CERAVITAL významně zlepšuje parametry užitkovosti u krůt a vykrmovaných kuřat


Zlepšením konverze krmiva a cíleným zkrmováním obilovin s vysokým obsahem neškrobnatých polysacharidů (NSP), jako je oves, žito, ječmen a také kukuřice, je možné snižovat náklady na krmiva. Pro účely zmírnění antinutritivního účinku a zvýšení využitelnosti živin i frakcí neškrobnatých polysacharidů vyvinula firma SCHAUMANN fermentační produkt CERAVITAL. Vynikající účinky tohoto výrobku na užitkovost v chovu drůbeže dokládají výsledky pokusů z výzkumu i praxe.

 

CERAVITAL zvyšuje přírůstek živé hmotnosti a zlepšuje konverzi krmiva ve výkrmu kuřat

 

Za účelem prokázání účinku CERAVITAL byly v ISF SCHAUMANN-výzkumu provedeny tři krmivářské pokusy s vykrmovanými kuřaty. Kuřata byla krmena krmnou směsí s OVITAL MM CV ATG. Po uplynutí pokusného období pěti týdnů bylo dosaženo zlepšení parametrů užitkovosti, přírůstku živé hmotnosti a konverze krmiva, viz graf č. 1 a č. 2. V důsledku přídavku CERAVITAL se podařilo zvýšit konečnou výkrmovou hmotnost o více než 80 g. Kromě pozitivního vlivu na konverzi krmiva a přírůstek živé hmotnosti došlo k výraznému zlepšení vitality a uniformity zvířat. To znamenalo navíc zvýšení rentability.


Krůty dosahovaly porážkovou hmotnost o týden dříve

 

V provozních pokusech se zkrmovalo minerální krmivo pro krůty SCHAUMANN-PUTENMINERAL, doplněné o CERAVITAL a AMINOTRACE- organicky vázané stopové prvky v kombinaci s koncentrátem pro výkrm krůt (Putenmast Finisher) a pšenicí. Do stáje bylo naskladněno 20 000 krůt ve stáři 34 dnů. Ztráty na konci výkrmu se pohybovaly pouze kolem 3 %, přičemž byly zohledněny i ztráty v odchovu.
Díky CERAVITAL se podařilo dosáhnout porážkovou hmotnosti 23,57 kg v 21. týdnu, viz graf č. 3. Po uplynutí 22 týdnů výkrmu dosáhla kontrolní skupina hmotnosti 22,80 kg. Krůty v pokusné skupině bylo možné vyskladnit při požadované porážkové hmotnosti o týden dříve. Konverze krmiva byla cca 1:2,51. Zvířata se jevila jednoznačně vyrovnanější.

 

 

Graf č.1:CERAVITAL zlepšuje průkazně přírůstek živé hmotnosti

Graf č.2:CERAVITAL přináší výrazné zlepšení konverze krmiva u vykrmovaných kuřat v 36.dnu

Graf č.3:CERAVITAL podporuje rozvoj hmotnosti krůt

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111

 
 
 

K výrobkům