Certifikace kvality

Pomocí známky kvality jako např. GMP+, DLG, ABCERT  potvrzují nezávislé organizace, že společnost SCHAUMANN splňuje zásadní požadavky na kvalitu. Jejich potvrzení je pro společnost, stejně jako pro její zákazníky, zemědělské podniky, důležitým článkem v řetězci orientujícím se na výrobu kvalitních potravin.

DLG - známka kvality

Německá zemědělská společnost e. V. (DLG e. V.) testuje krmné směsi, silážní přípravky, prostředky na čištění, dezinfekci, hygienu vemene, přípravky pro dezinfekci stájí a uděluje DLG-známku kvality. Specifikace kvality vychází z požadavků praxe a odpovídá nejnovějším vědeckým poznatkům.

Již více než 50 let se SCHAUMANN s úspěchem pravidelně podrobuje vysokým kvalitativním požadavkům pro získání ocenění společností DLG. Minerální krmiva, silážní přípravky a různé produkty pro oblast hygieny nesou DLG-známku kvality.