Snížit výskyt salmonel v chovu prasat


Sledování, dokumentace a tlumení výskytu salmonely v podnicích s výkrmem prasat se řídí v Německu platným celostátním nařízením, které jsou chovatelé prasat povinni dodržovat. Současně je zjištěný stav výskytu salmonely důležitým kritériem pro zpeněžení jatečných prasat. Cílem je účinně redukovat salmonelu v chovech důslednou hygienou a krmivářskými opatřeními.

 

Opatření proti vstupu salmonely do podniku  

 • Nakupovat selata a prasničky od stejných dodavatelů a sledovat stav výskytu salmonely.
   
 • Svědomitě čistit a dezinfikovat dopravní prostředky, chodby, nakládací rampy a pracovní nářadí po každém naskladnění zvířat.
   

 • Důsledně provádět a dokumentovat opatření proti hlodavcům, mouchám a larvám v kejdě. 

 • Cizí zvířata - psi, kočky a ptáci nesmí mít přístup do stájí ani skladů krmiv.
   

 • Personál musí rovněž dodržovat pravidla hygieny, např. dezinfekční vany před každým oddělením.

 

Opatření proti rozšíření salmonely uvnitř podniku

 • Striktně dodržovat turnusový systém provozu.
   
 • Stáje před každým novým naskladněním zvířat vyčistit a vydezinfikovat (dezinfekční přípravky účinné proti salmonele).
   
 • Prostory stájí a oddělení pro nemocná zvířata pravidelně uklízet, pečlivě čistit a dezinfikovat.
   
 • Čistit zásobníky krmiv, potrubí a nářadí používané pro krmení.
   
 • Čistit větrací šachty, aby se do nově vyčištěného oddělení nezanášely patogenní zárodky.
   
 • Udržovat technická zařízení pro tekuté krmení a napájení v hygienicky nezávadném stavu.

 

Krmivářská opatření proti salmonele a pro zachování zdraví zvířat

 

Krmivářská opatření mohou zlepšit zdraví ve střevním traktu prasat – vlivem struktury krmiva a speciálních doplňků kyselin.

 • Sypké, hrubě šrotované krmivo podporuje zvýšení fermentace v tlustém střevě a vzniká vyšší množství bakteriostaticky působících mastných kyselin s krátkým řetězcem (kyselina propionová, máselná a octová). Laktobacily se mohou v žaludečně-střevním traktu lépe rozvíjet a podporovat vyváženou střevní flóru. 
   
 • Ječmen převažující v krmné směsi (minimální zastoupení pšenice a žita) zlepšuje strukturu krmiva a zvyšuje podíl látek, které jsou bakteriálně fermentovatelné v tlustém střevě.
   
 • Speciální organické kyseliny pozitivně ovlivňují zdravotní stav ve střevech. Bakterie jako salmonely, E.coli a další jsou účinně potlačovány. Změnou pH-hodnoty v žaludku vzniká pro tyto nežádoucí patogeny bariéra a optimálně je ovlivněn pepsin pro trávení bílkovin.

 

K výrobkům

Schweine

K výrobkům