Nedostatek objemných krmiv – je nutné provést opatření už nyní!


Travní porost postižený stresem ze sucha

Extrémním suchem posledních týdnů trpí porosty trav i kukuřice. Výnosy travní porostů výrazně klesají a stejná situace bude i u porostů kukuřice.

Plánování krmiv v podnicích musí být z těchto důvodů přehodnoceno. SCHAUMANN nabízí tipy, jaká opatření mohou být v tuto chvíli provedena:

 

 

 

 

 

 

 

Odplevelovací seč travního porostu a přísev

 

Na zakrnělém porostu by měla být před vykvetením plevelných druhů provedena odplevelovací seč. Jinak se tyto plevele v porostu v příštím roce rozmnoží. Pokud je k dispozici dostatek hmoty, nabízí se její zasilážování. Z důvodu vysokého obsahu vlákniny v silážované hmotě je nutno dbát na délku řezanky, která by neměla být delší než 2 cm. Abychom omezili zahřívání půdy, nemělo by být strniště kratší než 8-10 cm. Silážovat se může bez zavadání. Je velmi důležité silážovanou hmotu s vysokým obsahem vlákniny a nedostatkem cukrů řádně udusat a ošetřit silážním přípravkem BONSILAGE, aby nedocházelo k druhotnému zahřívání.

 

Porosty, které se nehodí k silážování, by mohly být ještě před kvetením plevelných druhů například zmulčovány. Přísev pomocí GREENSTAR NACHSAAT zajistí výnos travního porostu v následujících letech. Silně zplstnatělé porosty by měly být během fáze sucha provzdušněny bránami.

 

 

Pěstování meziplodin

 

Po sklizni hlavní plodiny na orné půdě se nabízí pěstování meziplodiny pro krmné účely. Při sklízení krmiv na podzim se obtížně využije zavadání. Přípravek BONSILAGE FORTE, který je vhodným pomocníkem při silážování krmiv bohatých na proteiny a s nižší sušinou, řídí fermentační proces a zabraňuje druhotnému kvašení.

 

Také s ohledem na aktuální nařízení týkající se hnojení a bilance živin je pěstování meziplodin zkrmovaných přežvýkavcům výhodou. Vlivem sucha a omezeného ukládání dusíku v hlavních plodinách se v půdě vytvořil jeho nadbytek. Směs krmných plodin je schopná tyto přebytky dusíku přeměnit ve výnos.

 

 

Posoudit porosty kukuřice

 

Horkem poškozené porosty kukuřice je nutné posoudit. Pokud už jsou rostliny odumřelé, je třeba přistoupit k nouzové sklizni. Sucho, které způsobilo stres kukuřičných rostlin v době kvetení, má za následek špatně oplodněné rostliny, mohou být i bez palic a jsou velmi rychle napadány fusariemi (kvasinkami a plísněmi). V rostlinách jsou kromě toho velmi vysoké obsahy cukrů. Aby se taková hmota bez palic nechala dobře udusat, měl by se obsah sušiny zbytkové rostliny pohybovat mezi 27-30 %.

 

Pro udržení stability při skladování je nezbytně nutné použít silážní přípravek. U hmoty s obsahem sušiny nižším než 27 % se doporučuje výrobek BONSILAGE MAIS, u vyšších sušin pak BONSILAGE SPEED M nebo BONSILAGE FIT M. BONSILAGE SPEED M umožňuje otevření sila již po 14 dnech zrání hnoty. To může být také z důvodu nedostatku krmiva rozhodujícím kritériem. Díky rychlé tvorbě kyseliny octové je možné siláž z poškozených rostlin bohatých na cukry velmi rychle stabilizovat.

 

 

Zkrmování vedlejších komponentů

 

Pro ušetření objemných krmiv můžeme na podzim a v zimě zkrmovat vedlejší produkty. Při použití tzv. mokrých krmiv, jako jsou např. mláto nebo cukrovarské řízky, je třeba důsledně dbát na hygienickou kvalitu. Týká se to skladování těchto krmiv, ale i hygienické stabilizace pomocí výrobků z SCHAUMASIL-programu. Chybně konzervované vedlejší produkty mohou snižovat příjem krmiva zvířaty. Při sestavování krmné dávky musí být zohledněn obsah živin a zařazené množství krmiva.

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111