Prohlášení vedení SCHAUMANN ČR s.r.o.

Vážení obchodní přátelé,
Bezpochyby procházíme všichni složitým obdobím, které na každého z nás klade nemalé nároky. Musíme se přizpůsobit nové situaci, kterou nikdo z nás doposud nezažil. Obstarání ochranných pomůcek, dezinfekce a další provozní povinnosti spojené se zemědělskou výrobou, Vám přináší zajisté nemalé starosti.

Velice si vážíme toho, že Vaší prací zajišťujete potraviny pro obyvatelstvo navzdory dlouhodobé negativní reklamě z médií a nepřízni veřejného mínění. Pevně věříme, že současná situace přispěje k tomu, že si lidé uvědomí roli zemědělců ve společnosti, jako výrobců potravin a těm se pak dostane společenského uznání, které jim po právu patří. Všichni naši odborní poradci v celé ČR i pracovníci na centrále firmy jsou připraveni pomoci vám v současné situaci.

 

Společnost SCHAUMANN, vědoma si své odpovědnosti spojené s výrobou a krmením hospodářských zvířat, přijala v současné době mnohá opatření pro to, abyste nadále měli k dispozici produkty pro Vaše chovy. Naše výrobny v Německu i v Rakousku vyrábějí zboží v nezměněné míře, zásobování surovinami funguje. V obou našich skladech byla zavedená přísná hygienická opatření, abychom na minimum omezili riziko koronavirové nákazy.

 

Chtěli bych vás všechny jménem společnosti SCHAUMANN ujistit, že vaše objednávky budou vykryty dle Vašich požadavků a že nehrozí žádná omezení. Věříme, že společnými silami tuto situaci zvládneme. Jsme přesvědčeni, že jakmile to situace dovolí, opět se setkáme na Vašich podnicích nebo námi organizovaných setkáních a budeme vám moci poskytnout osobní podporu tak, jak jste byli zvyklí. Přejeme vám hodně zdraví a potřebného štěstí! Stojíme za Vámi.

 

Váš SCHAUMANN Tým

 

Celé znění prohlášení si můžete stáhnout na tomto odkazu

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111