Úspěchy našich zákazníků (skot)

Prý nedělají nic mimořádného, ale jsou první...

Zootechničtí pracovníci a české strakaté krávy Zemědělské a. s. Horní Bradlo zabodovali. Zisku 107 bodů a prvního místa své kategorie v soutěži Mléčná farma roku docílila farma v Javorném, podrobnosti jsou uvedeny v článku.

Na konci „světa“ soběstačnú produkcu pro region poskytujů

Valašsky psaný titulek napovídá, kam jsme se vypravili, ale zdaleka nemůže zahrnout široké spektrum činnosti zemědělského podniku v Bílých Karpatech.

Velký úspěch chovatelské líhně z Milošovic...

 Ten příběh zní jako pohádka, která ještě není ani zdaleka u svého konce – sympatický mladý muž, který společně s manželkou
Čestmírou vychovává 3 děti, právě prožívá mimořádně úspěšné období svého dosavadního profesního života.

V Zakřanech chtějí i nadále efektivně využívat svůj potenciál

Na samotném počátku vzájemné, dnes již můžeme říci úspěšné a neustále se rozvíjející spolupráce, byl krátký telefonický rozhovor.

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094