Stáj se nedá zavřít a čekat, až to přejde ...

Ocitli jsme se v situaci, která je nová pro všechny. Jak události posledních týdnů proměnily život u nás?

 

Jsme poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb více než 25 let. Pracujeme s rodinami s dětmi, lidmi se zdravotním handicapem i seniory. Jako klasická nestátní neziskovka jsme zvyklí pružně reagovat na změny, spojené s potřebami klientů, možnostmi financování, sezónní úpravou činností dle ročních období, školního roku či prázdnin. Máme odborný, zodpovědný a akční tým.  Všichni jsme u nás sledovali situaci a doufali, že opatření nouzového stavu přijdou o chviličku později, aby ještě proběhl Srdíčkový ples, s jehož přípravou je vždy hodně práce a jehož výtěžek je pro nás finančně dost důležitý. Nicméně ve chvilce bylo vše jinak, ples byl zrušen dva dny před konáním a u nás proběhla okamžitá změna péče o naše klienty.

 

Posílení terénní práce i podpory po telefonu a zastavení práce ambulantní. Bylo nutné promyslet, co je třeba udělat hned a co bude potřeba za týden, 14 dní a dále. Co potřebují naši klienti, roušky, desinfekce, zajištění potravin, psychologická podpora, řešení finančních krizí a zvládání školní výuky v potřebných rodinách s dětmi, podpora lidí s duševním onemocněním… Nutné bylo nastavit funkčnost týmu a hygienická opatření. Za spolupráce poskytovatelů terénních sociálních služeb a dobrovolnických organizací jsme převzali iniciativu koordinace sdílené péče o seniory v našem městě a okolí v době nouzového stavu.

 

Následně jsme se museli zamýšlet také nad dopadem situace na naši organizaci a finanční ztráty. Máme 27 zaměstnanců a rozpočet, z ¾ závislý na dotacích na sociální služby. Zpočátku nám nikdo nedokázal říci, zda nám nějak budou kráceny dotace na mzdy a provoz sociálních služeb. Nyní to vypadá, že snad ne, ale náklady na provoz koní pro hipoterapii (nelze hradit z dotací) a náklady na kroužky pro děti jsou závislé převážně na příjmech od klientů a sponzorů. Ve stáji máme 12 koní, kteří potřebují denní péči a krmení a musíme jim zajistit také denní pohyb, stáj se nedá zavřít a čekat až to přejde. Jsou to „odborné rehabilitační přístroje“, které musíme udržovat ve správné kondici. Koně mají běžně denní práci pro 30 – 40 klientů a ta jim teď schází, mají hromadu energie, se kterou musíme denně nějak pozitivně pracovat. Všichni byli již po zimní pauze připraveni, krmeni a natrénováni  na spuštění plné sezóny, jak hiporehabilitační, tak sportovní a v té je musíme držet pro čas otevření provozu. Pokud bude provoz zastaven do konce června, víme, že nám pro chov koní chybí v rozpočtu asi 500 tis. korun (krmení, mzdy stájníků, náklady na areál, veterinář, kovář). Obava, jak a zda se nám podaří zajistit tento deficit je veliká.

Doufáme, že naše koně veřejnost podpoří – sbírkovou kampaň spouštíme 24. 4. 2020.

Váš partner

SCHAUMANN ČR s.r.o.

Tel: +420 383 339 110
Fax: +420 383 339 111