Pokus na Univerzitě Göttingen potvrzuje vysokou účinnost TIRSANA SPEZIAL pro stabilizaci laktace


Úspěšná tranzitní fáze je klíčem pro zajištění mléčné užitkovosti. Schaumann nabízí tekutou energii s cílenou kombinací účinných látek. Aktuální sledování na Univerzitě Göttingen (Jöring, 2014) potvrzují vysokou účinnost TIRSANA SPEZIAL pro stabilizaci látkové výměny a mléčné užitkovosti.

 

TIRSANA SPEZIAL je kombinací glukoplastických a účinných látek, kterými je dojnice zásobena spolu s rychle využitelnou energií. Takto se předchází štěpení vlastních tělesných rezerv a zatížení látkové výměny.

 

Metodika pokusu na Univerzitě Göttingen

 

Téma sledování na Univerzitě Georg-Augusta v Göttingenu bylo vliv TIRSANA SPEZIAL na dojnice v tranzitní fázi. Pokusná skupina čítala 50 dojnic s průměrnou denní užitkovostí  30 kg mléka. TIRSANA SPEZIAL se přidávala od 3. týdne před otelením v dávce 200 g na zvíře a den. Po otelení se dávka zvýšila na 300 g na zvíře a den.

 

Koncentrace ketonových tělísek v krvi ukazuje stabilitu metabolismu

 

Během celého časového úseku, tzn. od zasušení až do dvou týdnů po otelení se zaznamenávala koncentrace ketonových tělísek betahydroxybutyrátu (BHB) v krvi dojnic. Průběh kontinuálně měřené koncentrace BHB sloužil k posouzení stability látkové výměny během tranzitní fáze. Výrazné překročení hraniční koncentrace ketonových tělísek zatěžuje zvíře a vede ke klasickému projevu onemocnění ketózou.

 

TIRSANA SPEZIAL snižuje koncentraci ketonových tělísek a snižuje zatížení jater

 

V kontrolní skupině byly naměřené hodnoty BHB během celé tranzitní fáze nad zadanou referenční hodnotou 0,7 mmol/l krve. Ve skupině, která dostávala TIRSANA SPEZIAL, bylo možné míru a trvání kritických BHB-koncentrací regulovat. Podařilo se prokázat výrazné zlepšení (graf 1).

 

Vyšší a stabilnější úroveň mléčné užitkovosti v nastupující laktaci

 

Srovnání mléčné užitkovosti obou skupin ve 20. dnu dojení potvrdilo ve skupině s TIRSANA SPEZIAL vyšší průměrnou mléčnou užitkovost s nižším rozptylem hodnot než v kontrolní skupině (graf 2). Takové nasazení mléčné produkce na počátku laktace lze také přisoudit stabilizaci energetického metabolismu.

 

Shrnutí

 

TIRSANA SPEZIAL zlepšuje nastartování mléčné užitkovosti a průkazně stabilizuje látkovou výměnu. Přechod ze stání na sucho k laktaci je plně zabezpečen a důsledně je bráněno projevům ketózy.

Graf 1: Koncentrace BHB v krvi pokusných zvířatZkrmování TIRSANA SPEZIAL snižuje koncentraci betahydroxybutyrátu v krvi krav (n = 50; průměrná denní dojivost 30 kg mléka)

Graf 2: Mléčná užitkovost pokusných zvířat v počáteční fáziTIRSANA SPEZIAL zlepšuje nasazení mléčné užitkovosti a snižuje rozptyl (n=50; průměrná denní užitkovost 30 kg mléka, 1. kontrola užitkovosti 20. den dojení)

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094