NUTRIFIBRE zajišťuje dobrou krmnou hodnotu a obsah strukturální vlákniny v travním porostu


S NUTRIFIBRE se podařilo vyvinout speciální variantu jemnolisté kostřavy rákosovité, která v osevní směsi nabízí výhody při pěstování a v objemném krmivu optimální poměr krmné hodnoty a struktury. Tyto faktory jsou velmi důležité pro zdravou výživu dojnic a vysokou mléčnou užitkovost.

 

NUTRIFIBRE je tráva s nejlepšími vlastnostmi

 

 

Jemnolistá kostřava rákosovitá NUTRIFIBRE vznikla díky dlouholetému důslednému šlechtění kostřavy rákosovité. Výsledkem je tráva, která vykazuje vynikající vlastnosti v oblasti strukturální vlákniny. Současně dosahuje pro kostřavu netypicky vysoké krmné hodnoty. Kromě toho je NUTRIFIBRE velmi chutný a zvířaty velmi dobře přijímaný.

 

Obsahy vlákniny jsou v mnohých travních silážích nízké

 

 

Běžné travní porosty dosahují vysoký obsah energie zpravidla zvýšením obsahu cukrů v travách. Mnohé travní siláže tak mají vysokou stravitelnost. Základní požadavek dojnic na zásobení strukturální vlákninou a uhlovodíky vázanými ve vláknitých strukturách tak není ovšem splněn. Řešení tohoto nedostatku nabízí právě technologie NUTRIFIBRE.

 

NUTRIFIBRE-travní siláže zjednodušují sestavení krmné dávky

 

 

Zařazením jemnolistých kostřav rákosovitých NUTRIFIBRE v GREENSTAR-travních směsích můžeme získat objemné krmivo s vysokou stravitelností, strukturálními uhlovodíky a vysokým obsahem proteinů. Ušetřit lze dodatečný nákup bílkovinných krmiv a přídavek slámy jako nosiče struktury do krmné dávky.

 

Hluboký kořenový systém zásobuje rostlinu i za ztížených podmínek

 

 

Zvláštností NUTRIFIBRE-směsí je rozvinutý kořenový systém po prvních dvou sečích. Již od druhé sezóny převyšuje krmná hodnota porostu na 1 ha výsledky porostů jílku vytrvalého. NUTRIFIBRE koření hlouběji než ostatní druhy. Reaguje proto také méně citlivě na sucho, živiny z půdy lépe využije.

 

Kontakt

SCHAUMANN ČR

Tel: +420 383 339 110

Fax: +420 383 339 111

 

K výrobkům