Správná výživa telat


Základ pro vysoký potenciál užitkovosti jalovic, dojnic a býků ve výkrmu se vytváří již v odchovu telat. Toto zjištění vedlo k tomu, že se intenzitě napájení opět začala věnovat pozornost. Ani přes všechny kladné vlivy intenzivního napájení se nesmí zapomínat na bachor.

 

 

Potřeba energie a bílkovin je u telat již od 3.týdne života vyšší než obsah těchto živin v mléčném nápoji připraveném z 1 kg mléčné krmné směsi na zvíře a den.

 

Dlouhé seno jako krmivo pro tele nepostačuje

 

Zatímco se dříve k mléčnému nápoji předkládalo telatům především dlouhé seno, dnes už víme, že tele z důvodu nedostatečně vyvinutého bachoru využije ze sena jen velmi málo živin. Současně se bachor při krmné dávce z mléka a sena nevyvíjí tak rychle jako při zkrmování jadrného krmiva (viz "Obrázky bachoru").

 

Jadrné krmivo pozitivně ovlivňuje vývoj bachorových klků

  

Mnohé pokusy v průběhu času prokázaly, že jadrné krmivo podporuje rozvoj bachoru. Především butyrát a propionát, které vznikají při trávení zkrmované jadrné směsi, chemicky stimulují růst bachorových klků (viz "Obrázky bachoru").

  

Suchá TMR zajišťuje výživu telat a zdraví bachoru

  

I přes pozitivní účinek jadrných krmiv na vývoj klků, je nutno dodržovat základní pravidla pro zachování zdraví bachoru. Krmná dávka složená jen z jádra a mléka může vést k acidózám a průjmům telat. Optimální krmná dávka proto obsahuje suché, krátce řezané objemné krmivo.

 

 Objemné krmivo ve formě krátké řezanky

 

Úprava komponentů objemných krmiv je rozhodující. V podnicích se již řadu let úspěšně míchají do suché TMR popř. TMR pro telata objemná krmiva jako seno, vojtěška nebo sláma. Přitom se jedná o krátce řezanou hmotu, pokud možno zbavenou prachu.

  

Výhodou suché TMR je čistota krmného žlabu a vyšší příjem krmiva

  

Suchá TMR se vyznačuje výhodou pro lepší udržení hygieny krmného žlabu. Při vysokém obsahu sušiny se nevytváří mazlavé vrstvy. V pokusech, např. na FH Bingen, se prokázalo, že příjem krmiva v podobě suché TMR pro telata se při porovnání s odděleným předkládáním siláže a jadrného krmiva významně zvýšil. Odpovídajícím způsobem se zvýšila i úroveň přírůstků telat (viz graf "Pokus").

  

Příprava suché TMR do zásoby nebo denně čerstvá a flexibilní

  

Suché komponenty lze v míchacím voze namíchat do zásoby a uskladnit do vaku. Pokud přidáváme melasu (cca 5 %) je nutná stabilizace pomocí kyselin. Další variantou je každý den čerstvě namíchaná směs, např. v míchačce na beton. Během krátké doby je možné vyrobit homogenní hmotu. Výhodou této varianty je bezproblémová změna složení TMR pomocí postupné záměny krmiv. Flexibilní je také přidávání komponentů pro zlepšení kvality a nemusíme se obávat druhotného zahřívání.

Bachorové klky při různých krmných dávkáchBachorové klky u 6 týdnů starých telat; vlevo: KD-mléko+seno; vpravo: KD-mléko+jadrná směs (PennState University, 2000)

Pokus s příjmem krmiva při zkrmování suché TMRSuchá TMR zvyšuje u telat příjem krmiva

Sestavení suché TMR


Suchá TMR pro telata se většinou skládá z objemných krmiv, vysoce hodnotných jadrných krmiv a minerálních krmiv. Zhruba od 3 až 4 týdnů se přidává nejlepší kukuřičná siláž.

 

Optimální složení směsi

 

   podíly sušiny

objem

(např. kbelík) 

 sláma  1  1
 kukuřičná siláž  1  1
 jadrné krmivo  2  0,5
 minerální krmivo 0,04  

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 

K výrobkům

Zu den Kälberprodukten