PROVITA LE – SCHAUMANN-probiotikum pro telata


PROVITA LE je kombinace dvou vysoce účinných kmenů bakterií mléčného kvašení. Potlačuje patogenní organismy a posiluje pozitivní mikroflóru ve střevním traktu telat.

 

 

 

PROVITA LE obsahuje dva účinné kmeny bakterií mléčného kvašení

 

Probiotikum PROVITA LE pocházející z SCHAUMANN-výzkumu a vývoje tvoří ideální kombinace dvou aktivních kultur: Enterococcus faecium a Lactobacillus rhamnosus. I přes rozdílný původ, vzhled, vývoj a pochody látkové výměny se kmeny vzájemně podporují v růstu a pozitivně se doplňují ve svých metabolických aktivitách. Oba kmeny byly izolovány z přirozených zdrojů potravy a rozmnoženy. Nejsou geneticky modifikovány.

 

PROVITA LE posiluje střevní flóru a inhibuje nežádoucí mikroorganismy

 

V počáteční fázi dochází k rozsáhlému pomnožení obou bakteriálních kmenů mléčného kvašení, a tím k rychlému rozšíření po celém povrchu střevní sliznice. Patogenní kmeny jako např. Escherichia coli a koliformní kmeny jsou potlačovány.
Mikrobiologická analýza u telat potvrzuje průkazné zvýšení enterokoků v lačníku (jejunum) na několikanásobek výchozí hodnoty. Tento efekt se projevuje také ve slepém střevě (caecum) a v menší míře v tračníku (colon). Grampozitivní anaerobní mikroorganismy jako např. bifidobakterie a eubakterie jsou mnohonásobně zvýšeny.

 

Lepší zdravotní stav a vyšší užitkovost – vývoj telat je rychlejší a vyrovnanější

 

Díky zařazení PROVITA LE se zvyšuje příjem objemných a jadrných krmiv jak během mléčné výživy tak během odchovu. Telata rostou zdravě a bezpečně. Celkově je podpořen imunitní status a posíleno zdraví zvířat.
Výsledkem je vyšší úroveň užitkovosti (tabulka 1 a 2, graf 1).

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

 

K výrobkům

Zu den Kälberprodukten