Tiráž

Vydavatel:
SCHAUMANN ČR s.r.o.
nám. Svobody 35
CZ-387 01 Volyně
 
Tel. +420 383 339 110
Fax +420 383 339 111
e-mail:   schaumann@schaumann.cz

internet: http://www.schaumann.cz
 

jednatel: ing. Jiří Kuník, Ph.D.

 

Obrázky:

Právní upozornění

SCHAUMANN ČR  s.r.o. kontroluje a aktualizuje informace na svých internetových stránkách. Přes všechnu snahu může dojít ke změně údajů a obsahu. Záruka nebo garance za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací nemůže být zajištěna.

Na našich webových stránkách najdete také odkazy na jiné stránky na internetu. Chtěli  bychom zdůraznit, že nemáme žádný vliv na vzhled či obsah těchto stránek. Nemůžeme proto nést žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsah, které jsou uvedené na našich webových stránkách.