Nejnovější zprávy SCHAUMANN skupiny rok 2017

Analýza krmiv pro exaktní výživu prasat a bilanci toku živin

Kvalitu obilovin a bílkovinných krmiv ovlivňuje mnoho faktorů, přičemž obsah živin může významně kolísat. Každoroční analýzy krmiv podávají přehled o rozdílech v obsazích živin rok od roku i vzorek od vzorku.

Na základě výsledků analýzy může Schaumann-odborný poradce přesně přizpůsobit krmnou směs. Tímto způsobem lze také plánovat množství nakupovaných krmiv. Uspoří se náklady a šetří se zdroje bez negativního vlivu na optimální zásobení zvířat.


Suchem poškozená kukurice – prostor pro specialisty z BONSILAGE SPEED M

Kukuřice velmi dobře využívá vodu, kterou má k dispozici a prospívá také v oblastech, které nejsou na srážky tak bohaté.
Porost kukurice potřebuje ovšem v období od metání do mléčné zralosti dostatečné množství vody, aby dobře proběhlo kvetení a opylení. V této fázi představuje sucho pro kukuřici velké nepříjemnosti. Z důvodu poškození suchem je velmi důležité určit správný termín sklizně.


GreenStar-travní směsi poskytují velké množství cenného proteinu

Vysoce kvalitní objemné krmivo je základem pro úspěšnou a hospodárnou produkci mléka.
GreenStar s jemnolistou kostřavou rákosovitou nachází uplatnění v trvalých travních porostech i na orné půdě.

Vysoké výnosy, zajištění dodávky proteinu a stravitelnost na nejvyšší úrovni, tak popisují pěstitelé výhody GreenStar-travních směsí s jemnolistou kostřavou rákosovitou. Výjimečný pokrok při výrobě vysoce kvalitních
objemných krmiv i za ztížených agronomických podmínek.


KRMENÍ BÝKŮ V LÉTĚ - Vyvarovat se horka!

Počasí se může na počátku letních měsíců dramaticky změnit. Býci při vysokých teplotách přijímají podstatně méně krmiva, nemají naplněný bachor, jsou neklidní a náchylnější ke stresu.

Zatímco se lidé na teplé roční období těší, mohou vykrmovaní býci trpět již při 20 °C tepelným stresem (graf 1). Vysoká teplota prostředí a zvyšující se vzdušná vlhkost představuje pro látkovou výměnu býků velkou výzvu.


Získejte více z vašeho krmiva!

 • Rumivital®i pomáhá zpřístupnit buněčné stěny a podporuje mikroorganismy v přeměně škrobu. Zvyšuje se tak užitkovost z krmných dávek založených na kukuřici.
 • Rumivital®i urychluje díky rychle nastupujícífermentaci frakcí vlákniny aktivitu mikrobů odbourávajících vlákninu.
 • Zvyšuje se příjem krmiva, kráva přijímá více živin a mléčná užitkovost stoupá.

Vojtěška - vysoký obsah N-látek a vyšší příjem krmiva

Ušetřit bílkovinné koncentráty

 • Při porovnání s travami vykazuje například vojtěška z SCHAUMANN GreenStar-programu vysoký obsah dusíkatých látek (200 g NL/kg suš.).
 • Vojtěška GreenStar Alfa B (osivo je očkované hlízkovými bakteriemi) má vysoký výnos sušiny a proteinu, vykazuje rychlý obrůst, má velmi dobrou stravitelnost, je nadprůměrně rezistentní vůči háďátku a zimovzdorná. 

BONSILAGE. Od roku 2000 inovativní jednička na trhu

 • BONSILAGE-výrobky z BASIC-skupiny optimalizují fermentační proces a stabilitu siláží, zlepšuje se užitkovost z objemného krmiva.
 • Zkrmovat energeticky bohaté siláže již za dva týdny a ještě s velmi dobrou aerobní stabilitou? BONSILAGE SPEED toto umožňuje!
 • BONSILAGE FIT optimalizuje energetické vlastnosti siláží a zabezpečuje vysokou aerobní stabilitu. Acidózu a ketózu, onemocnění podmíněná výživou, lze ovlivnit použitím silážních přípravků.

Krmná dávka funguje, ale nesmí docházet k selekci krmiva

Problém se selekcí krmiva vzniká v mnoha podnicích, aniž by byl zaznamenán.

 

Na selekci krmiva poukazuje:

 • shon a neklid ve stáji během předkládání krmiva
 • přehrabování a převalování TMR („vyžrané díry“)
 • zvířata s dobře a špatně naplněným bachorem stojí vedle sebe
 • rozdílná konzistence výkalů zvířat
 • rozptyl mléčné užitkovosti a mléčných složek
 • rozdílná tělesná kondice zvířat 

TiskNahoru