Praxe do škol


Celý projekt je založen na poskytování nejnovějších informací studentům zemědělských škol. Všem školám nabízíme možnost využití programu Taurinut pro výpočet krmných dávek pro skot a systému MOOML, který je určen pro organizaci a řízení a profesionální analýzu stáda skotu.

Oba zmiňované programy jsou představeny zástupci firmy SCHAUMANN ČR s.r.o. a krok za krokem společně se studenty projdeme všechny možnosti využití programů.

 

Spočteme společně smysluplné a v praxi fungující krmné dávky pro všechny kategorie skotu. Při práci se systémem MOOML se studenti mohou seznámit s důležitými i zajímavými daty které umožní vidět každé jednotlivé zvíře ve stádě se všemi podrobnostmi. Vždy první vyučovací hodiny (ideálně 2-3) vede odborník firmy SCHAUMANN ČR s.r.o., dále již pracují studenti pod vedením svým profesorů.

 

Nabízíme i další poskytnutí informací z naší práce – poradenství v chovu a výživě hospodářských zvířat – besedy, výuka výživy hospodářských zvířat apod.

 

Programy jsou k dispozici pro studenty i profesory zemědělských škol bez jakéhokoliv omezení po neomezenou dobu.


Napište nám, rádi k vám přijedeme a domluvíme se na ideální model pro vaši školu.

 

SZeŠ Čáslav


Dne 12.1. jsme na naší škole v rámci projektu Praxe do škol uvítali návštěvu specialisty na výživu a krmení hospodářských zvířat a zástupce firmy Schaumann ČR s.r.o. pana ing. Dušana Kořínka, Ph.D.
Pan Kořínek k nám zavítal, aby nás seznámil s moderní technologií výpočtu krmné dávky pro dojnice, která je značně jednodušší a efektivnější, nežli zastaralá metoda tužky a papíru. Představil nám program Taurinut, který vyvinula firma Schaumann ČR s.r.o.. Program je dostupný pro každého uživatele s osobním počítačem s přístupem na internet.
Pro žáky byl program Taurinut obrovskou novinkou a dostali šanci si celou aplikaci vyzkoušet za laskavé odborné asistence pana Kořínka. Po dvou hodinách intenzivní práce žáci sestavili vyváženou krmnou dávku pro vlastní stádo 50 kusů dojnic o průměrné denní užitkovosti 38 litrů mléka na celý měsíc! Součástí výpočtu byly i ekonomické ukazatele produkce mléka v závislosti na složení krmné dávky.
Na konci druhé hodiny projektu zbyl i prostor pro dotazy týkající se témat výživy a krmení hospodářských zvířat.
Firmě Schaumann ČR s.r.o. děkujeme za tuto možnost a těšíme se na další spolupráci!

 

Nik Jelínek, třída 3.B

 

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady


Jak sestavit správnou krmnou dávku pro hospodářská zvířata? Kolik nás krmení pro jednu krávu za den bude stát? Jak nahradit chybějící živiny v krmné dávce skotu….?. To vše jsme si mohli vyzkoušet na praktickém cvičení pod vedením Ing. Dušana Kořínka Phd.
Za skvělé spolupráce s firmou Schaumann jsme se učili pracovat s programem na výpočet správné krmné dávky pro skot. Sestavovali jsme krmnou dávku pro dojnice na první a druhé laktaci. V programu lze kombinovat různé druhy krmiv, navolit si přibližnou dávku a cenu produktu. Dále jsme se dozvěděli, zda námi sestavená krmná dávka má všechny potřebné živiny pro skot, dobrou bilanci živin a zda nás ekonomicky vyjde přijatelně. Celý program je velice jednoduchý na ovládání, takže si s ním poradí i počítačový laik.

Po sestavení krmných dávek jsme měli možnost nahlédnout v zootechnickém programu Moomle do stájové evidence školního statku a zmapovat si ,,život“ jednotlivé krávy (základní zootechnické údaje, denní nádoj, březost, reprodukční údaje, zdraví atd.). Toto praktické cvičení všem přineslo mnoho nových užitečných informací, které se jak u následující maturity tak i dále v životě rozhodně neztratí. Děkujeme za tuto příležitost.

 

Hesová Kamila, 4.A, SZEŚ Poděbrady

 

 

Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, ktedra mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU Praha


Již druhý rok mají studenti se zaměřením v předmětu Výživa zvířat, Výživa zvířat a nauka o krmivech  a také Výživa zvířat v ekologickém zemědělství ideální možnost vyzkoušet si výpočet krmných dávek pro skot v moderním a uživatelsky příjemném programu Taurinut.

 

Vždy dvě hodiny jsou pod vedením Ing. Dušana Kořínka, Ph.D. a Ing. Vladimíra Plachého , Ph.D. plně věnovány postupu výpočtu, vysvětlení důvodů proč použít konkrétní krmivo, jaký je mezi krmivy rozdíl, jaká praktická omezení jeou běžná.

 

Na konci výuky se vždy celý výpočet zhodnotí a studenti jsou upozorněni na praktické úskalí aplikace kvalitního výpočtu krmné dávky v praxi.

 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor


V prvém pololetí se žáci všech tří tříd třetího ročníku seznámili s výpočtem krmných dávek pomocé programu Taurinut.

Paní profesorka Magda Navrátilová dále pracuje se žáky a konotroluje plnění zadaných úkolů pomocí adminitrátorského přístupu.

 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun


V únoru letošního roku se všichni žáci třetího ročníku seznámili s moderním způsobem výpočtu krmných dávek pro skot. Porgam Taurinut, který pracuje v jakémkoliv internetovém prohlížeči byl pro žáky velmi zajímavý a vydržli dvě vyučovací hodiny i bez přestávky intenzivně pracovat. odborný poradce firmy SCHAUMANN ČR s.r.o. Ing. Petr Sobola a specialista pro skot Ing. Dušan Kořínek, Ph.D. se všm věnovali s maximálním nasazením.

Na konci výuky se zajímali i další zásady ve výživě hospodářských zvířat, mnohé otázky směřovaly i k výživě koní.

 

Studenti předmětu Výživa a krmení hospodářských zvířat využili možnosti práce v novém porgamu pro výpočet krmných dávek Taurinut.

Společně s Prof. Zemanem a Ing. Kořínkem se intenzivně věnovali výpočtu i dalším souvisejícím bodům této problematiky.

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.

 

Odborné informace v

oblasti skot, koně a silážování

Tel. + 420 602 443 094

TiskNahoru