Nejnovější zprávy SCHAUMANN skupiny rok 2017

Získejte více z vašeho krmiva!

 • Rumivital®i pomáhá zpřístupnit buněčné stěny a podporuje mikroorganismy v přeměně škrobu. Zvyšuje se tak užitkovost z krmných dávek založených na kukuřici.
 • Rumivital®i urychluje díky rychle nastupujícífermentaci frakcí vlákniny aktivitu mikrobů odbourávajících vlákninu.
 • Zvyšuje se příjem krmiva, kráva přijímá více živin a mléčná užitkovost stoupá.

Vojtěška - vysoký obsah N-látek a vyšší příjem krmiva

Ušetřit bílkovinné koncentráty

 • Při porovnání s travami vykazuje například vojtěška z SCHAUMANN GreenStar-programu vysoký obsah dusíkatých látek (200 g NL/kg suš.).
 • Vojtěška GreenStar Alfa B (osivo je očkované hlízkovými bakteriemi) má vysoký výnos sušiny a proteinu, vykazuje rychlý obrůst, má velmi dobrou stravitelnost, je nadprůměrně rezistentní vůči háďátku a zimovzdorná. 

BONSILAGE. Od roku 2000 inovativní jednička na trhu

 • BONSILAGE-výrobky z BASIC-skupiny optimalizují fermentační proces a stabilitu siláží, zlepšuje se užitkovost z objemného krmiva.
 • Zkrmovat energeticky bohaté siláže již za dva týdny a ještě s velmi dobrou aerobní stabilitou? BONSILAGE SPEED toto umožňuje!
 • BONSILAGE FIT optimalizuje energetické vlastnosti siláží a zabezpečuje vysokou aerobní stabilitu. Acidózu a ketózu, onemocnění podmíněná výživou, lze ovlivnit použitím silážních přípravků.

Krmná dávka funguje, ale nesmí docházet k selekci krmiva

Problém se selekcí krmiva vzniká v mnoha podnicích, aniž by byl zaznamenán.

 

Na selekci krmiva poukazuje:

 • shon a neklid ve stáji během předkládání krmiva
 • přehrabování a převalování TMR („vyžrané díry“)
 • zvířata s dobře a špatně naplněným bachorem stojí vedle sebe
 • rozdílná konzistence výkalů zvířat
 • rozptyl mléčné užitkovosti a mléčných složek
 • rozdílná tělesná kondice zvířat 

TiskNahoru